Info

Education should be an experience!

Het idee

Educatie vindt plaats in de context van de wereld eromheen. Deze context verandert continu. Om educatie hierop te laten aansluiten moet geƫxploreerd kunnen worden met alle nieuwe mogelijkheden, tools, middelen en inzichten. Bovendien moeten dit actief onder de aandacht komen educatie studenten die de volgende generatie gaan opleiden en onderzoekers die wetenschappelijke fundamenten hieronder formuleren. Gezien de continue aard van verandering in context en mogelijkheden zou dit een doorlopend proces moeten zijn. Het faciliteren ervan is de ambitie van Schoollab.

De droom

Een mini schoolgebouwtje (met een klaslokaal) ontwikkelen waarin primair onderwijs gegeven wordt door pabostudenten aan basisschoolleerlingen uit de regio. Dit schooltje is een doorlopend experiment, waar exploratie van nieuwe mogelijkheden met didaktiek, nieuwe middelen en omgeving mogelijk gemaakt worden. Waar onderzoek kan plaatsvinden en waar Pabo studenten les kunnen geven aan kinderen uit de regio met de laatste nieuwe middelen en inzichten. Het hele proces van ontwerp, inrichting, gebruik en experiment tot herontwerp moet een leer ervaring zijn voor ALLE betrokkenen.

Realisatie

Schoollab is als projectidee uitgeschreven in september 2012. Het proces naar de realisatie van Schoollab en het uiteindelijk gebruik als living lab biedt alle mogelijkheden om het onderwijsproces van studenten te verrijken met interessante projecten, onderzoeken en innovaties.

    • Het Schoollab studentenwerk is interdisciplinair van aard en verrijkt daarmee de leerervaring voor zowel studenten als docenten.
    • De Ondernemingszin van studenten en docenten wordt gestimuleerd door het werken met projecten in schoollab.
    • Werken in en met Schoollab wordt ingebed in het curriculum van FHKE en biedt de mogelijkheid om innovatie, dynamiek en continue toekomstgerichtheid te borgen in de opleiding.
    • Schoollab draagt bij aan het realiseren van een opleiding die past bij de ambities en het niveau van deze innovatieve (Brainport)regio.

Samenwerking

Schoollab biedt kansen voor samenwerkingsprojecten van studenten uit velerlei richtingen. Daarbij is het de ambitie om dit niet te beperken tot Fontys, maar meerdere onderwijsinstellingen erbij te betrekken. Naast een aantal Fontys opleidingen zijn in 2013 zijn Schoollab opdrachten gestart bij TU/e en SintLucas. Naast samenwerking met onderwijsinstellingen wordt ook actief contact met het werkveld gezocht. Ondertussen zijn er gesprekken gevoerd met een aantal bedrijven en instanties die een bijdrage kunnen leveren aan Schoollab. Naast het feit dat dit Schoollab verrijkt, biedt het de mogelijkheid deze partners in studenten projecten te betrekken.

Delen

Alle Schoollabbevindingen, onderzoeksresultaten en ontdekkingen zullen met de wereld gedeeld worden onder Creative Commons. Door dit actief te promoten kunnen er meerdere Schoollabs wereldwijd ontstaan die gekoppeld kunnen worden. Het ontwikkelen van het eerste Schoollab zou hier een blauwdruk voor het ontwikkelen van dergelijke living labs moeten opleveren. Een belangrijke vorm van het verspreiden van de resultaten vindt plaatst doordat basischool klassen uit de regio uitgenodigd worden om les te krijgen in Schoollab. Deze lessen worden verzorgd door Pabo studenten, en worden tevens gevolgd door de leraar van de uitgenodigde klas. Om het actief promoten te bevorderen zal er een documentaire van de weg naar Schoollab gemaakt worden. Met onderdelen hiervan zal o.a. Youtube gevoed worden.

Ambitie

Uiteindelijk is de ambitie een wereldwijd gedeeld (Fontys) Schoollab. Meerdere schoollabs op maat naar o.a. een HBO Schoollab en schoollabs voor de hele onderwijskolom. Deze verbonden Schoollabs kunnen een breed platform voor onderzoek en delen van resultaten zijn.