Projecten

We realiseren Schoollab door middel van projecten met studenten van verschillende opleidingen. Zij zullen binnen Schoollab onderwijs ontwerpen en uitvoeren (leermiddelen, didactiek, organisatie en onderzoek) voor basisschoolkinderen en hun leerkrachten, met alle nieuwste mogelijkheden, middelen en inzichten. Dit doen we in samenwerking en onder begeleiding van diverse docenten, lectoren, onderzoekers, friends en onderwijsprofessionals op basis van beelden die passen bij toekomstbestendig onderwijs.