Fontys for Society

Overall wordt ingezet op de verdere transitie van een onderwijsinstelling naar een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan het ontwikkelen van kennis en talent en het vorm geven aan de maatschappij van morgen. We willen met ons onderwijs en onderzoek bijdragen aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. Fontys staat bekend als onderzoekende organisatie. Dat betekent: onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardige activiteiten, en zijn binnen ieder instituut en iedere opleiding nauw met elkaar verbonden.

FSH Vierkant van Succes – Strategische ambitie

Fontys Sporthogeschool (FSH) levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving. Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen. Hiervoor wil Fontys Sporthogeschool onderzoek en professionalisering nog dichter bij elkaar brengen om op die manier nog meer in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken rondom een leven lang bewegen.

Lectoraat Move to Be

De ambities voor de periode 2021-2025 zijn in sterke mate gericht op het verhogen van de maatschappelijke impact van het praktijkgericht onderzoek. Hiervoor willen we onderzoek en innovatie nog dichter bij elkaar brengen om op die manier nog meer in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken rondom een leven lang bewegen én beter te kunnen aansluiten op de landelijke en regionale ontwikkelingen naar een missie gedreven aanpak.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over projecten, onderzoeken en evenementen? Volg dan onze social media pagina's.

Fontys Sporthogeschool

08850 81111
sporthogeschool@fontys.nl
Theo Koomenlaan 3, Eindhoven