2015 - Themabijeenkomst Leren van en met elkaar

Themabijeenkomst ‘Leren van en met elkaar’

Tijdens de themabijeenkomst ‘Leren van en met elkaar’ op vrijdag 11 december 2015 presenteerden diverse professionals de opbrengsten van het ontwikkelproces dat zij hebben doorlopen en de wijze waarop zij de uitgangspunten hebben vertaald naar de praktijk.

Op grond van deze presentaties gingen de deelnemers met elkaar in gesprek, voorzagen elkaar van nieuwe ideeën voor de eigen beroepspraktijk en werden in de gelegenheid gesteld nieuwe netwerken op te bouwen.

Onder het kopje 'Workshops' zijn de presentaties van de verschillende professionals uit de sport & onderwijs te vinden.