Workshops

Globaal programma

Workshops Professionals onderwijs Workshops Professionals sport
Rob Slenders (& Tom van de Loo) Dominique Danton
VO: Heerbeeck College, Best Rugby: Nederlandse Rugby Bond
Arno Smet Tim van den Berg
VO: 2College Durendael, Oisterwijk Korfbal: spelenderwijs verbeteren
Thijs de Jong Ewout Schröder
MBO: Koning Willem 1 College, Den Bosch Hockey: HockeyXperts
 • Workshops 'Professionals onderwijs'

  Inhoud workshops 'Professionals onderwijs'

  Sfeerafbeelding Fontys

  Motiverend beoordelen

  Op het Heerbeeck College zijn we dit jaar begonnen met het uitproberen van andere manieren van beoordelen. Naast het beoordelen van bewegingsbekwaamheden (op niveau) staan we expliciet stil bij het beoordelen van omgangsbekwaamheden en regelbekwaamheden. In de eerste periode krijgen de brugklassers les in doelspelen. Zij leren die zelf aan te passen waarbij spelprincipes centraal staan. In deze actieve workshop maak je kennis met een versnelde opbouw en de wijze waarop die gekoppeld wordt met het beoordelen van de omgangsbekwaamheid

  Workshopleiders: Rob Slenders (& Tom van de Loo), LO docenten Heerbeeck College

  Sfeerafbeelding Fontys

  Best practice invasion games

  Middels een praktische workshop wil ik u meenemen bij de gedachtegang achter de basisprincipes en oplossen van spelproblemen bij basketbal en of handbal. We trachten middels bewuste keuzes in de oefen-spel-vormen een basis te creëren voor het "echte spel" of het eindspel dat je als docent in gedachte hebt. Typerend is het "game like" karakter van de oefenvormen.

  Het doel van de workshop is om jullie mee te nemen in het denken middels een spel(er)gecentreerde benadering en zelf oefenvormen te bedenken binnen het kader van de gekozen spelproblemen. Tevens wil ik graag best practice uit mijn lessen met jullie delen. De opbrengst delen we met elkaar en proberen we natuurlijk ook even uit. Centrale vraag: waarom doen we wat we doen?

  Sfeerafbeelding Fontys

  Workshopleider: Arno Smet, LO docent 2College Durendael

  Teaching Games in het MBO

  Middels onze (inter)actieve workshop Muurbal trachten wij u inzicht te geven in de invoering van Teaching Games in het MBO op het Koning Willem 1 College. Het centraal stellen van de speler in de ontwikkeling en aanpassing van deze spelvorm zal nadrukkelijk naar voren komen alsmede welke consequenties het hanteren van deze spelvisie voor onze praktijksituatie heeft. De leerling zelf aanpassingen laten bedenken, middels o.a. coachkaarten, om de betrokkenheid te vergroten, maar hem ook inzicht te geven voor zijn toekomstig werkveld, zal een rode draad vormen tijdens deze inspiratiesessie.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Workshopleider: Thijs de Jong, LO docent Koning Willem 1 College

 • Workshops 'Professionals Sport'

  Inhoud workshops 'Professionals sport'

  Sfeerafbeelding Fontys

  Teaching Games in rugby

  Voor de Nederlandse Rugby Bond is in het belang van de verenigingen om een gediplomeerd kader in de gelederen te hebben. Het spelpeil, de kwaliteit en het spelplezier krijgen een stevige impuls met goed opgeleid kader.
  Middels deze workshop wil Clinics4Rugby u inzicht geven hoe Teaching Games een plaats krijgt binnen dit nieuwe beleid. En hoe we actieve verenigingen ondersteunen in hun wens om het kader te versterken.

  Workshopleider: Dominique Danton, Clinics4Rugby

  Sfeerafbeelding Fontys

  Spelvormen van spelenderwijs verbeteren

  De spelvormen van spelenderwijs verbeteren zijn allemaal ontwikkeld vanuit de visie Teaching Games for Understanding: een spel(er) gecentreerde benadering met balans tussen plezier en begrip. Succeservaringen opdoen tijdens het spel is voornamelijk gebaseerd op het beheersen van spelcompetenties en minder op het leren of ontwikkelen van technieken (Turner, 2001).

  We moeten als trainers dus meer gaan spelen op onze trainingen. In deze workshop geven we u een voorbeeld hoe dit vorm te geven.Niet alleen het spel voor het laatst bewaren, maar het programmeren in elke oefening en elke training.

  Workshopleider: Tim van den Berg owner Spelenderwijs Verbeteren

  Sfeerafbeelding Fontys

  De leerlijn van HockeyXperts

  Wat maakt een training nog méér goed, behalve de trainer? De perfect opgebouwde training. De juiste oefenstof. De nieuwste inzichten. Goede organisatie – en allerlei technische en tactische tips. Die staan in de leerlijn, als voorbereiding voor de training of wedstrijd.

  Middels deze workshop willen we u een inzicht geven in de door ons gehanteerde Leerlijn.

  Ewout Schöder, Directeur HockeyXperts