Workshops 'Professionals Sport'

Inhoud workshops 'Professionals sport'

Sfeerafbeelding Fontys

Teaching Games in rugby

Voor de Nederlandse Rugby Bond is in het belang van de verenigingen om een gediplomeerd kader in de gelederen te hebben. Het spelpeil, de kwaliteit en het spelplezier krijgen een stevige impuls met goed opgeleid kader.
Middels deze workshop wil Clinics4Rugby u inzicht geven hoe Teaching Games een plaats krijgt binnen dit nieuwe beleid. En hoe we actieve verenigingen ondersteunen in hun wens om het kader te versterken.

Workshopleider: Dominique Danton, Clinics4Rugby

Sfeerafbeelding Fontys

Spelvormen van spelenderwijs verbeteren

De spelvormen van spelenderwijs verbeteren zijn allemaal ontwikkeld vanuit de visie Teaching Games for Understanding: een spel(er) gecentreerde benadering met balans tussen plezier en begrip. Succeservaringen opdoen tijdens het spel is voornamelijk gebaseerd op het beheersen van spelcompetenties en minder op het leren of ontwikkelen van technieken (Turner, 2001).

We moeten als trainers dus meer gaan spelen op onze trainingen. In deze workshop geven we u een voorbeeld hoe dit vorm te geven.Niet alleen het spel voor het laatst bewaren, maar het programmeren in elke oefening en elke training.

Workshopleider: Tim van den Berg owner Spelenderwijs Verbeteren

Sfeerafbeelding Fontys

De leerlijn van HockeyXperts

Wat maakt een training nog méér goed, behalve de trainer? De perfect opgebouwde training. De juiste oefenstof. De nieuwste inzichten. Goede organisatie – en allerlei technische en tactische tips. Die staan in de leerlijn, als voorbereiding voor de training of wedstrijd.

Middels deze workshop willen we u een inzicht geven in de door ons gehanteerde Leerlijn.

Ewout Schöder, Directeur HockeyXperts