2016 - Back to School - master

Back to School

Het Alumni-netwerk Fontys Sporthogeschool organiseert op donderdag 7 april voor alle afgestudeerden Master studenten een eerste Back to School bijeenkomst met als titel ‘Constructive Alignment, afstemming van leerdoelen, leeractiviteiten en beoordelen'. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op Fontys Sporthogeschool in Eindhoven.

Inspireren en delen

Vooraf kun je al bijpraten met docenten en oud-studiegenoten en tegelijkertijd de honger stillen tijdens het ongetwijfeld gezellige diner. Daarna verzorgt lector Steven Vos een inspirerende lezing over de nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken het lectoraat Move to Be, onder de noemer "Er beweegt wat in het Sport- en Beweegonderzoek". Een prima manier om jezelf laten te updaten over de ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Aansluitend neemt docent en onderzoeker Lars Borghouts je mee in een presentatie van nog ongepubliceerde onderzoeksgegevens over ‘Constructive Alignment’ binnen het vakgebied LO. Volgens de constructive alignment-theorie moeten doelen, lesinhouden en toetsing op elkaar zijn afgestemd voor een effectief curriculum. Dit lijkt bij LO echter niet altijd het geval te zijn. Wat betekent dat voor het werkveld?

De rest van de avond staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen in een ontspannen ambiance.

Kick-off

Uiteraard hopen we dat ons mailingbestand up-to-date is en dat we met deze uitnodiging alle Masters of Sports bereiken. Wanneer je contact hebt met oud-studiegenoten, nodigen we je van harte uit dit bericht naar hen door te sturen.

Voor deze eerste master-alumnibijeenkomst Back to School neemt de organisatie graag de kosten voor het inhoudelijk programma voor haar rekening.

Programma 7 april

18.00 -18.45 uur Samen aan tafel
18.45 -19.00 uur Opening
19.00 - 21.00 uur Inhoudelijk programma o.l.v. prof. dr. Vos en dr. Borghouts
21.00 uur Netwerkborrel

Samen aan tafel

Graag gaan we met jou, als alumnus, van te voren samen aan tafel. De warme maaltijd wordt verzorgd door Fontys Sporthogeschool en je hoeft alleen maar aan te schuiven en bij te praten met je voormalige studiegenoten. Voor deelname aan deze maaltijd vragen we een kleine bijdrage € 4,50 per persoon.