2016 - SPD-dag

Opening

Directeur Matty van Est opent met nieuws uit de actualiteit waarin het belang van de vakleerkracht in het basisonderwijs wordt benadrukt. Stagecoördinator Henriëtte Mertens sluit hier ook bij aan en benadrukt het belang vanuit Sporthogeschool van de vakleerkracht in het basisonderwijs. In samenwerking met het schoolbestuur van SALTO, zijn onlangs acht nieuwe vakdocenten LO aangesteld, die vanaf de herfstvakantie het bewegingsonderwijs verzorgen op 22 (SALTO)basisscholen in Eindhoven.

Link naar het filmpje

Theorie

Dit jaar is gekozen voor theoretische workshops met het accent op de ‘HOW’ van de stagebegeleiding. Om samen richting te kunnen geven aan begeleiden en samen studenten in hun kracht te kunnen zetten tijdens de stage, is elkaar ontmoeten, het uitwisselen van strategieën, ervaringen en ideeën een belangrijk uitgangspunt. Deze dag kende dan ook de volgende inhoud:

Workshop ‘Begeleiding in gesprek – Hoe positief is onze benadering?’ (Henriette Mertens, Brenda Cervenka)

Nadat de deelnemers tijdens de workshop van WHY naar HOW, hun eigen YES-moment met een collega-stagebegeleider hadden gedeeld, werd er vanuit de positieve emotie, een doorvertaling gemaakt. Wat was jouw bijdrage, jouw rol in het ontstaan van het YES-moment en hoe kun je die kracht inzetten op momenten waarop je die hard nodig hebt? Wat betekent dit voor je begeleiding aan studenten? We hebben de uitspraak van hockey-bondscoach Marc Lammers: “Ik was veel te veel aan het focussen op de punten waar ze nog niet goed waren…” en “als we bewust focussen op het bekwame, gaan ze onbewust het bekwame toepassen”, gekoppeld aan aspecten van de positieve psychologie.


Bijlage: Positieve Psychologie-in de praktijk

Bijlage Positieve Psychologie-op school

Workshop ‘Begeleiding op maat - Hoe persoonlijk is onze begeleiding?’

Naast de inhoudelijke ondersteuning wordt er in de opleiding aandacht besteed aan de student als persoon. Bart Neutkens geeft tijdens zijn workshop met diverse werkvormen inzicht in persoonlijke voorkeuren. Een feest der herkenning voor de één, een eye-opener voor de ander.

Workshop ‘Begeleiding in doelen – Doelstellingen formuleren …… easy, toch?’

In de workshop ‘Begeleiden in doelen’ gaan we met de deelnemers op zoek gegaan naar de meest passende doelstelling voor beweegactiviteiten in een lessenreeks. Elementen als voorwaarden, vormgeving, te vaag of juist te concreet, worden besproken.
Aan de hand van de theorie en een aantal opdrachten gaan de deelnemers aan de slag met het formuleren van prikkelende doelen. Vervolgens worden de doelen, ‘in de ring – de mannen tegen de vrouwen’ gepresenteerd en verdedigd. Kritische vragen en verduidelijkende vragen geven uiteindelijk een eindoordeel.

Workshops ‘ Stage-intervisie in je eigen context’

Tijdens de gespreksronde is er in homogene groepen gesproken over het pakket rondom stagebegeleiding. Waar zijn we ons van bewust en wat zijn routinematige vaardigheden in de begeleiding die we geven? Hoe verhoudt zich dit met wie we als stagebegeleider willen zijn en wat we in deze rol voor de student betekenen. Conclusie: de schoolpracticumdocenten zijn gemotiveerde professionals die stagebegeleiding zien als een belangrijke taak van de docent LO. Opleiding en werkveld zijn steeds beter in staat om te komen tot goede onderlinge afstemming. Stagiairs en daarmee onze toekomstige collega’s, plukken hier de vruchten van.