Workshops

Workshop 1: Stagebegeleiding – Van Why naar How?

Begeleiding in gesprek – Hoe positief is onze benadering?

Wanneer we studenten vanuit een innerlijke drive gemotiveerd willen houden om het beste uit zichzelf te blijven halen, dan is het goed om onze begeleidingsmanier eens tegen het licht te houden. Welke technieken zetten we in om aan te sluiten bij wat de student al kan? Op welke manier zorgen we ervoor dat we positief aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de student?

Door: Brenda Cervenka en Henriëtte Mertens

Over de workshopleiders

Henriëtte Mertens: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en stagecoördinator overall voor de afstudeerrichting LO. Ruime ervaring in het begeleiden van studenten tijdens de stage en de studieloopbaan. Is opgeleid tot professioneel coach.

Brenda Cervenka: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en lid van de curriculumgroep LO. Specifieke affiniteit met het speciaal onderwijs met een ruime ervaring in het begeleiden van studenten tijdens de stage en de studieloopbaan. Aandachtsgebied is met name de gedragswetenschappen.

Workshop 2: Stagebegeleiding – How?

Begeleiding op maat - Hoe persoonlijk is onze begeleiding?

Naast de inhoudelijke ondersteuning besteden we in onze stage aandacht aan de student als persoon. We geven student de boodschap mee, dat als hij als docent een stap verder wil komen hij niet alleen moet werken aan zijn competenties maar ook aan zijn ontwikkeling als persoon. Persoonlijke overtuigingen, drijfveren en ervaringen van de student, bepalen voor een groot deel hoe (goed) de student als docent functioneert. Tijdens deze workshop laten we zien hoe we de student als persoon centraal zetten in onze begeleiding van studenten.

Door: Bart Neutkens

Over de workshopleider

Bart Neutkens: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool. Al vele jaren studieloopbaanbegeleider en actief begeleider van stages. Verzorgt sinds vorig jaar stage ondersteunende lessen aan FSH studenten uit het 2e studiejaar. Is gefaciliteerd om Lumina learning trainingen te verzorgen.

Workshop 3: Stagebegeleiding – Doelstellingen

Begeleiding in doelen – Doelstellingen formuleren …… easy, toch?

Binnen de inhoudelijke ondersteuning besteden we in onze stage ook veelvuldig aandacht aan de omschrijvingen op het lesvoorbereidingsformulier. In het formuleren van lesopdracht en lesdoelstelling vinden we het blijkbaar lastig om goed tot elkaar te komen. Wat is haalbaar voor een student? Wat is haalbaar voor leerlingen? Op welke wijze kan dan de doelstelling geformuleerd worden? En welke marges kennen we daar dan in? Wanneer is het goed?

Door: Gertjan van Dokkum en Jos Zinken

Over de workshopleiders

Gertjan van Dokkum: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en teamleider in jaar 3 en 4 van de opleiding LO. Al vele jaren studieloopbaanbegeleider en actief begeleider van stages. Verzorgt vanuit het aandachtsgebied bewegingsagogische wetenschappen onderwijs aan alle jaargroepen. Actief betrokken in lectoraatsonderzoeken op het gebied van beoordelen in de LO.

Jos Zinken: Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en stagecoördinator voor jaar 1 van de opleiding LO. Al vele jaren studieloopbaanbegeleider en actief begeleider van stages. Verzorgt vanuit het aandachtsgebied bewegingsagogische wetenschappen onderwijs aan alle jaargroepen. Speciaal aandachtsgebied is het primair onderwijs.

Workshop 4: Stage-intervisie in je eigen context

Stage in beweging – Basisonderwijs …..wat verandert er?

Onderwijs is continue in ontwikkeling, ook Fontys Sporthogeschool beweegt mee in de veranderende vakwereld. Nieuwe inzichten vanuit de opleiding en ontwikkelingen in onze vakwereld én de wereld om ons heen hebben ertoe geleid het huidige curriculum tegen het licht te houden en aan te passen.

Graag kijken we met je terug op de begeleiding, maar vooral ook vooruit naar wat dit voor jou als schoolpracticumdocent betekent.

Stage in beweging – overige vormen van onderwijs …..wat speelt er?

Graag gaan we met je in gesprek over de manier waarop jij de begeleiding van studenten ervaart, waar je tegen aan loopt, wat je wensen zijn en hoe we het (nog) beter kunnen doen. We streven ernaar om dit zoveel als mogelijk binnen de eigen context te laten plaats vinden.

Door: meerdere docenten Fontys Sporthogeschool

Sfeerafbeelding Fontys