Programma

Programma

Tijdens het Symposium 'Brabantse Basisscholen in Beweging' bieden de samenwerkende partijen een aansprekend, relevant en vernieuwend programma, waarin heden en toekomst van bewegen in en rondom de school centraal staat.

Pijlers

De pijlers schoolbeleid, ouderbetrokkenheid, schoolplein, actief en veilig transport, buitenschools beweegaanbod en bewegingsonderwijs komen aanbod om de nieuwe trends en ontwikkelingen te tonen. Niet alleen binnen het project Brabantse Basisscholen in Beweging maar ook buiten het project hebben of vinden er interessante ontwikkelingen en verschuivingen plaats.

Voortgang invulling

Uw voorkeur voor de Workshops kunt u via de inschrijfmodule aangeven.

Let op: Het aantal plaatsen per workshop is gelimiteerd. Hoe eerder u inschrijft hoe eerder wij uw plek in de workshop van uw keuze kunnen garanderen.

* Uw voorkeur voor de Workshops kunt u via de inschrijfmodule aangeven.
Let op: Het aantal plaatsen per workshop is gelimiteerd. Hoe eerder u inschrijft hoe eerder wij uw plek in de workshop van uw keuze kunnen garanderen.

Tijd Wat: Wie
13:00 – 13:30 u Inloop en ontvangst Al bewegend zal u ontvangen worden door studenten die deelnemen aan project Basisscholen in Beweging
13:30 u Opening Matty van Est- Directeur Fontys Sporthogeschool Steven Vos - Lector Fontys Sporthogeschool
Steven Vos - Lector Fontys Sporthogeschool en sporthoogleraar TU/e
Liesbeth Jans, Lid kenniskring Lectoraat Move to Be
Ronde 1
14:30 u Inspiratiesessie 1* Wim van Gelder – Dynamische school
Inspiratiesessie 2* Rebecca Back – Ouderbetrokkenheid
Inspiratiesessie 3* Maartje Kunen – Actief transport naar school
Ronde 2
15:30 u Inspiratiesessie 4* Wim van Gelder & YALP – Sport en beweegaanbod Freerunning
Inspiratiesessie 5* Dave van Kann – Schoolplein
Inspiratiesessie 6* Karin van Zutphen – Beweegbeleid op de Wittering.nl
Nicole de Cort
Hilde van den Bergh
16:30 u Afsluiting
16:30 u Netwerk borrel
Basisschool in beweging plaatje
 • Opening

  “Bewegen, school en omgeving…..een mooi samenspel?”

  In deze opening wordt een korte presentatie over de monitoring van Basisscholen in Beweging gegeven.

  De opening wordt verzorgd door:

  • Steven Vos - Lector Fontys Sporthogeschool en sporthoogleraar TU/e
  • Matty van Est – Directeur Fontys Sporthogeschool
  • Liesbeth Jans – Docent praktijkonderzoek bachelor Lichamelijke opvoeding
  Basisschool in beweging plaatje
 • Inspiratiesessie 1: De Dynamische school

  De Dynamische Schooldag

  Kinderen zitten te lang stil en dat beperkt de leeropbrengst en het welzijn van kinderen.
  In de afgelopen 10 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop we een schooldag voor kinderen en leerkrachten (beter) kunnen vormgeven.

  Uit onderzoek blijkt dat:

  • in de meeste klassen kinderen veel te lang stil zitten. De concentratie daalt en spieren atrofiëren;
  • hoe meer zintuigen bij leerprocessen betrokken zijn, hoe beter de lesstof beklijft;
  • in de buitenlucht lesgeven bijzonder effectief blijkt; er effectieve mogelijkheden zijn om bewegen en leren te combineren.

  In de workshop worden bovenstaande onderzoeken kort toegelicht en komen verschillende mogelijkheden aan bod om de schooldag dynamischer te maken.

  Door: Wim van Gelder

  Over de workshop leider

  Workshopleider is Wim van Gelder, eigenaar van het scholings- en adviesbureau Van Gelder in Beweging. Coördinator van en docent aan een 2-jarige opleiding tot MRT-er, docent Bewegingsonderwijs Pabo Haarlem – Inholland, expert bewegingsonderwijs van De Gezonde School en auteur van o.a. de methode Basislessen bewegingsonderwijs.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Inspiratiesessie 2: Ouderbetrokkenheid

  ‘Ouders betrekken! Belangrijk, maar hoe doe je dat?

  Ouders zijn van groot belang bij het realiseren van een actieve leefstijl van leerlingen. Door zowel op school als thuis aandacht te besteden aan voldoende bewegen is er meer kans op effecten bij het kind. De praktijk wijst echter uit dat het vaak lastig is ouders te betrekken.

  Aan het eind van deze interactieve workshop heb je kennisgemaakt met een aantal werkende principes, concrete tips en voorbeelden waarmee je aan de slag kunt.

  Door: Rebecca Beck

  Over de workshopleider Rebecca Beck

  Rebecca Beck is adviseur bij Kenniscentrum Sport. Kenniscentrum Sport heeft kennis over sport en bewegen en maakt deze toepasbaar voor de lokale praktijk. Rebecca Beck heeft expertise op het gebied van ouderbetrokkenheid, kinderen/ (risico)jeugd, lage SES, etnische minderheden en overgewicht.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Inspiratiesessie 3: Actief Transport naar de basisschool

  Actief Transport naar de basisschool

  Benieuwd wat jij kunt doen in en rondom jouw school om kinderen te stimuleren en faciliteren om actief en veilig naar school te komen?

  In deze sessie inspireren we je met praktijkvoorbeelden en kennis. Waarom zou je actief transport naar school stimuleren, wat levert het op? Wat kun je concreet doen in het aanpassen van de fysieke omgeving (hardware) en het stimuleren en communiceren (software)? En hoe begin je dan, hoe pak je dat aan? Geïnspireerd, met praktische tips loop je deze sessie weer uit.

  Door: Maartje Kunen

  Over de workshopleider

  Maartje Kunen is docent en onderzoeker Gezonde leefomgeving aan Fontys Sporthogeschool en het lectoraat Move to Be. Als sociaal planoloog houdt zij zich bezig met het verbinden van de werelden van sport en ruimte. Maartje heeft gewerkt bij het Kenniscentrum Sport als adviseur beweegruimte, als speelruimtespecialist en bij diverse stedenbouwkundige adviesbureaus.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Inspiratiesessie 4: Freerunning voor het basisonderwijs

  Beweegaanbod Freerunning

  Freerunning is een populair thema in de lessen bewegingsonderwijs (LO) geworden. Hoe bereik je alle kinderen, hoe zorg je voor een hoge intensiteit. Hoe verantwoord je Freerunning in het curriculum? Welke principes over motorisch leren passen naadloos bij Freerunning? Met behulp van videobeelden wordt ingegaan op de waarde, de eindeloze mogelijkheden en de dilemma’s met betrekking tot: uitproberen, uitdaging en veiligheid.

  Een deel van de workshop gaat over de mogelijkheden van Freerunning in de buitenruimte met Parkour van Yalp.

  Door: Wim van Gelder en Yalp

  Over de workshopleiders

  Wim van Gelder:
  Workshopleider is Wim van Gelder, eigenaar van het scholings- en adviesbureau Van Gelder in Beweging. Coördinator van en docent aan een 2-jarige opleiding tot MRT-er, docent Bewegingsonderwijs Pabo Haarlem – Inholland, expert bewegingsonderwijs van De Gezonde School en auteur van o.a. de methode Basislessen bewegingsonderwijs.

  YALP:
  Yalp is leverancier van speeltoestellen en sportproducten. Yalp brengt spelen, bewegen en sporten de wereld in en doet dat voor de leeftijd van 0 tot 100. Yalp: “Wij zijn een klein bedrijf, maar denken GROOTS en vaak nét even anders. De naam YALP is het omgekeerde van PLAY. Wij richten speel- en sportplekken in die passen bij onze filosofie 'a new way to play'. Met speeloplossingen die passen bij deze tijd. Voor jong én oud. Denk daarbij aan freerun-toestellen, een interactieve DJ-tafel of een beweegtuin voor senioren.”

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Inspiratiesessie 5: Schoolplein in beweging

  Schoolplein in beweging

  Deze workshop staat in het teken van het schoolplein. Het schoolplein is in potentie de beste speelplek die kinderen zich in hun leefomgeving kunnen wensen. Kinderen zijn bekend met deze omgeving, ze weten de weg ernaartoe, en het schoolplein is in veel gevallen uitgerust met materialen die beweging stimuleren.

  En toch valt er een hoop beweegwinst te behalen op het schoolplein. De ‘Hoe dan?’-vraag zal centraal staan in deze workshop. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden worden deelnemers uitgedaagd een belangrijke bijdrage te leveren aan deze ‘Hoe dan?’-vraag.

  Door: Dave van Kann

  Over de workshopleider

  Deze workshop zal worden geleid door Dave van Kann, werkzaam als docent en onderzoeker aan Fontys Sporthogeschool en Maastricht University. Dave deed promotieonderzoek naar een multi-component beweegstimuleringsproject bij basisscholen in Zuid-Limburg. Met de inrichting van de schoolpleinomgeving en de effecten daarvan op het beweeggedrag van kinderen, als speciaal aandachtsgebied.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Inspiratiesessie 6: Beweegbeleid op de wittering.nl

  Beweegbeleid op de wittering.nl

  Tijdens deze inspiratiesessie krijgt u informatie over het beweegconcept van Basisschool de Wittering. Hoe vertaal je de visie die je als basisschool hebt op bewegen naar een beweegplan, van bewegingsonderwijs naar buitenspelen en MRT? Hoe krijg je draagvlak binnen je team, hoe draag je keuzes uit naar ouders?
  Kort samengevat: welke keuzes maak je in je beleid om bewegen een prominente plek te geven in je organisatie en hoe doe je dat?

  Door: Karin van Zutphen, Hilde van den Bergh en Nicole de Cort

  Over de workshopleiders

  Karin van Zutphen, Directrice Wittering.nl
  Hilde van den Bergh, vakleerkracht Wittering.nl
  Nicole de Cort, stagiaire Wittering.nl

  Sfeerafbeelding Fontys