Inspiratiesessie 2: Ouderbetrokkenheid

‘Ouders betrekken! Belangrijk, maar hoe doe je dat?

Ouders zijn van groot belang bij het realiseren van een actieve leefstijl van leerlingen. Door zowel op school als thuis aandacht te besteden aan voldoende bewegen is er meer kans op effecten bij het kind. De praktijk wijst echter uit dat het vaak lastig is ouders te betrekken.

Aan het eind van deze interactieve workshop heb je kennisgemaakt met een aantal werkende principes, concrete tips en voorbeelden waarmee je aan de slag kunt.

Door: Rebecca Beck

Over de workshopleider Rebecca Beck

Rebecca Beck is adviseur bij Kenniscentrum Sport. Kenniscentrum Sport heeft kennis over sport en bewegen en maakt deze toepasbaar voor de lokale praktijk. Rebecca Beck heeft expertise op het gebied van ouderbetrokkenheid, kinderen/ (risico)jeugd, lage SES, etnische minderheden en overgewicht.

Sfeerafbeelding Fontys