Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert het Alumni-netwerk Fontys Sporthogeschool voor haar alumni alweer de vierde editie van Back to School. Het evenement waar alumni Sportkunde, ALO en de Master elkaar ontmoeten en de banden met de opleiding, docenten en elkaar aanhalen.

Omdenken

Waar tijdens vorige edities veel aandacht was voor vakrelateerde workshops is dit jaar gekozen voor de Omdenkshow. De kernleden van het alumninetwerk zijn, mede vanuit eigen ervaring, van mening dat het concept Omdenken voor iedereen van directe toegevoegde waarde kan zijn.

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. 
De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van meerdere boeken met betrekking tot Omdenken. 

Je kunt het Omdenk-principe uitstekend toepassen op je professionele activiteiten maar natuurlijk net zo goed op je privé-situatie. Of het nu gaat over opvoeden, het hebben van hooikoorts of over reizen met het OV.