Voor wie bestemd?

Stage is een noodzakelijk onderdeel binnen de ontwikkeling tot professional. Daarom loopt een student LO gedurende zijn hele opleiding stage in diverse onderwijscontexten.

Als een student voor het reguliere onderwijs kiest loopt hij loopt stage in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger beroepsonderwijs.

Als een student voor het speciaal onderwijs kiest loopt hij stage bij minimaal twee verschillende doelgroepen waarbij hij kan kiezen uit de vier verschillende clusters voor speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of het praktijkonderwijs.

De SPD dag is bestemd voor stagebiedende organisaties uit één van bovenstaande onderwijscontexten.