Programma Leren en Experimenteren

Tijd Onderdeel
13.30 – 13.45u Inloop met koffie en thee
13.45 – 14.00u Welkom en opening: door Matty van Est
14.00 – 15.00u Vier rollen binnen Fontys Sportkunde:
(2 parallelsessies van 30 minuten)
1. Sportkunde is trainen, thema Sport & Presteren
2. Sportkunde is coachen, thema Sport & Gedrag
3. Sportkunde is ondernemen, thema Sport & Ondernemen
4. Sportkunde is organiseren, thema Sport & Organiseren
15.00 – 15.30u Bruggen bouwen tussen werkveld en onderwijs
Voorafgaand aan het symposium heeft er met de huidige werkveldpartners
een onderzoeksessie plaatsgevonden om samen te brainstormen
hoe praktijkonderzoek gerichter ingezet zou kunnen worden in het werkveld
15.30 – 17.00u Vier kansen voor het werkveld van sport en bewegen
(2 parallelsessies van 45 min)
1. Van gezondheidsbevordering op de werkvloer naar een vitale stad
2. De kracht van de buurtsportcoach: doeltreffend in elke context?
3. Kansen voor technologie binnen bewegen
4. Twee kanten van sport en bewegen: ALO en Sportkunde
Intermezzo: de top 5 van Maartje
17.00u Afsluiting en netwerkborrel