Vier kansen voor werkveld van sport en bewegen

(2 parallelsessies van 45 min vanuit onderwijsthema’s)

Van gezondheidsbevordering op de werkvloer naar een vitale stad

Graag delen we de kennis en kunde vanuit Move to Health projecten gericht op beweeginterventies en beweegcoaching op de werkplek. Juist gemeentes hebben een belangrijke rol om verschillende partijen samen te brengen rondom vitaliteit en gezondheid. Denk aan het samenbrengen van gezondheidsprogramma’s: Gezonde School, Gezond Werk en Gezonde Gemeente.

Wat is de aanpak binnen jullie gemeente en wat is de ambitie rondom de ‘gezonde en vitale stad/regio’ in jullie gemeente?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sessieleider

  Marjolein Janssen
  Move to Health

  Kansen voor technologie binnen bewegen

  Binnen Howest in Motion (het living lab voor sport, bewegen en gezondheid van Howest) werden het afgelopen jaar heel wat innovaties met betrekking tot interactieve beweeggames, data & wearables en digital coaching ontwikkeld.

  Tijdens deze innovatietrajecten gaan studenten en projectmedewerkers uit onderzoeksgroepen met expertise binnen erg diverse domeinen zoals digitaal ontwerp, mobiele speltoepassingen, industrieel productontwerp, new media of gezondheidswetenschappen samen aan de slag.  

  De belangrijkste doelstelling is steeds om diverse doelgroepen op een laagdrempelige manier aan het bewegen te zetten met behulp van technologie. Bovendien wordt de brug geslaan tussen bedrijven & organisaties, studenten, docenten & werkveldpartners en de eindgebruiker met de focus op de ontwikkeling van bruikbare toepassingen die zowel doorstromen in functie van praktijkgericht toekomstgericht onderwijs als gevaloriseerd worden door het werkveld om het innovatiepotentieel van organisaties te vergroten.

  Tijdens deze sessie bespreken we een aantal concrete cases waarbij technologie en gamification aangewend wordt om diverse doelgroepen aan het bewegen te krijgen.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sessieleider

   Eefje Battel
   Hogeschool West Vlaanderen
   (HOWEST)

   De kracht van de buurtsportcoach: doeltreffend in elke context? Onderzoek Mulier ism o.a. Fontys

   Tijdens deze sessie wordt een aantal resultaten gedeeld uit het landelijk evaluatie onderzoek buurtsportcoaches dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut en alle Sportkunde opleidingen. Er wordt specifiek gekeken naar de verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkzaamheden.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sessieleider

    Anneke von Heijden-Brinkman
    Lectoraat Move to Be

    Twee kanten van sport en bewegen: ALO en Sportkunde 

    Bij Sporthogeschool geloven we dat een gezonde actieve leefstijl een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Wij staan dan ook voor een leven lang duurzaam bewegen. Middels het opleiden van Leraren Lichamelijke Opvoeding en Sportkundigen leveren we professionals af die met verschillende vraagstukken, op gebied van sport en bewegen, in het werkveld van onderwijs, gezondheid en welzijn aan de slag gaan.

    Ook geïnteresseerd in hoe deze professionals zich tot elkaar verhouden of benieuwd hoe deze studenten elkaar kunnen versterken tijdens stages? Kom dan naar deze sessie.

     Sessieleiders

     Dennis Arts
     Onderwijsmanager Fontys Sportkunde

     Dianne van Vredendaal
     Onderwijsmanager Fontys ALO