Workshops

Workshop – ‘De (on)mogelijkheden van beoordelen en selecteren in de hockeysport’ 

Beoordelen en selecteren in de hockeysport. Vrijwel elke hockeyclub heeft ermee te maken. Het lijkt soms zo eenvoudig, maar niets is minder waar. Waarom beoordelen we eigenlijk? Wat is de functie ervan? Kun je mentale weerbaarheid beoordelen? Aan welke voorwaarden moet een beoordeling voldoen? En als we beoordelen, waar letten we dan op?

Met inzichten uit de wetenschap, in combinatie met ervaringen uit de praktijk, wordt in deze workshop gewerkt aan een antwoord op deze vragen.

Sfeerafbeelding Fontys

Gerold Hoeben

Talent Coördinator KNHB.

Workshop – ‘Een eigen beoordelingsinstrument ontwerpen, hoe doe je dat?’  

Wil je het leerproces van je leerlingen optimaliseren, dan moet in je (spel)onderwijs sprake zijn van een logische samenhang tussen leerdoelen, leerinhouden en toetsing. Zonder het bepalen van leerdoelen is het ontwerpen van zinvolle en relevante spelactiviteiten onmogelijk. Ook voor het leerproces van de leerling is het van belang dat hij weet waar naartoe gewerkt moet worden (feed-up), dat hij tussentijds informatie ontvangt over waar hij ten aanzien van de doelen staat (feedback), en wat hij kan doen om de doelen (alsnog) te behalen (feedforward). Een beoordelingsinstrument zoals een rubric kan voor dit proces van feed-up, feedback en feedforward uitkomst bieden.

In deze workshop ga je actief aan de slag met het ontwerpen van een eigen beoordelingsinstrument passend bij jouw specifieke onderwijssituatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Menno Slingerland

Opleidingsdocent en onderzoeker,
Fontys Sporthogeschool

Sfeerafbeelding Fontys

Gwen Weeldenburg, MSc

Opleidingsdocent en onderzoeker,
Fontys Sporthogeschool

Workshop – ‘Formatief beoordelen bij doelspelen, een mogelijke oplossing waar we al jaren op zitten te wachten’

Het beoordelen binnen de lichamelijk opvoeding is al jaren een 'hot topic'. Spel blijft vaak 'het' onderdeel dat bij beoordelen kopzorgen oplevert. ‘Wat wil je nu precies toetsen bij spel?’; ‘Zijn leerlingen bij beoordelingen niet teveel afhankelijk van teamgenoten?’ ‘Moet ik nog wel cijfers geven?’; ‘Doen leerlingen nog wel hun best als ze geen cijfer krijgen?’. Het werken met formatieve evaluatieactiviteiten lijkt op onze school de oplossing te zijn voor veel problemen. Al jaren werken we aan de doorontwikkeling van ons beoordelingssysteem.

Binnen deze workshop geef ik je graag een kijkje in de 'spelbeoordelingskeuken' van onze school en verantwoord ik de gemaakte keuzes op basis van actuele theoretische (wetenschappelijke) inzichten. Om een aantal aspecten te verduidelijken laat ik jullie zelf praktische ervaringen opdoen in de gymzaal. Dus kom zeker een kijkje nemen in 'mijn' keuken.

Sfeerafbeelding Fontys

Dave van Dun

Leraar LO en onderwijsontwikkelaar
VO-school De Nassau Breda.

Workshop – ‘Aan de slag met een digitaal sportfolio’

Met het sportfolio hebben leerlingen de mogelijkheid om hun eigen persoonlijke ontwikkelingen bij te houden, doelen op te stellen en te evalueren. Dit alles in een interactieve (veilige) digitale leeromgeving. In het sportfolio leveren leerlingen ‘bewijsmateriaal’ aan waaruit blijkt dat zij voldoen aan de competenties binnen een doorlopende leerlijn.

Wij vertellen jullie tijdens onze workshop graag meer over onze ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het ontwikkel- en implementatieproces. En wat het werken met zo’n portfolio doet met de leerprocessen van leerlingen in onze lessen LO.

Sfeerafbeelding Fontys

Timo Valk

Leraar LO Rembrandt College, Veenendaal
Ontwikkelaar Sportfolio in het Onderwijs ism Leerpodium.

Sfeerafbeelding Fontys

Robbin Beukhof

Leraar LO Rembrandt College, Veenendaal
Ontwikkelaar Sportfolio in het Onderwijs ism Leerpodium.

Workshop – Formatief beoordelen van 21st century skills bij leerlingen van het VMBO

Tijdens deze workshop neem ik jullie graag mee in de ontwikkelingen die wij als vakgroep LO de laatste jaren hebben doorgemaakt ten aanzien van het beoordelen binnen onze lessen. We hebben een duidelijke focus gelegd op het aanleren van de 21 century skills. We zetten bewegen en sport daarvoor in als middel. Door de leerlingen formatief te beoordelen, helpen we hen verder in de ontwikkeling van deze (en andere) vaardigheden. Welke keuzes we hiervoor hebben gemaakt? En hoe breng je zo’n ingrijpende verandering binnen je vakgroep tot stand?

Sfeerafbeelding Fontys

Mark Klaaijsen

Leraar LO en onderwijsontwikkelaar
Stedelijk College Eindhoven

L

Workshop – ‘Active reviewing binnen de les LO’.

Beoordelen van (beweeg)gedrag binnen de les lichamelijke Opvoeding gebeurt op vele manieren. Vaak is het de docent die beoordeeld. Maar welke rol kan de student of leerling zelf in deze beoordeling spelen? Hoe krijgt hij zicht op zijn eigen leerproces? Active reviewing is een manier om leerlingen actief terug- of vooruit te laten kijken naar het eigen leerproces, om vervolgens in gesprek te gaan met anderen om zich verder te kunnen ontwikkelen (Greenaway, Vaida & Iepure, 2015). Samen wordt er gekeken naar waar de leerling staat in zijn leerproces en wat hij nodig heeft om verder te komen.

Sfeerafbeelding Fontys

Michiel Hermans

Docent LO
Trainer en coach op het gebied van innovatief bewegingsonderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Frank de Kok

Opleidingsdocent
Fontys Sporthogeschool Eindhoven

Workshop – ‘Weg met die cijfers’  

Cijfers blokkeren. Het geven van cijfers zorgt ervoor dat leerlingen geen fouten durven te maken, terwijl fouten juist de basis zijn van het leren. Willen we de leerling dus zover krijgen dat hij fouten gaat durven maken, dan moeten we ervoor zorgen dat hij een veilige omgeving krijgt waarin hij deze fouten durft te maken. Daarom werken we met de drie D’s; durven, denken, doen. Aan de hand van deze 3 D’s krijgt de leerling een procesgestuurde beoordeling. De leerling wordt uitgedaagd om vooral zelf na te denken over het niveau en de regels van de sport en wij als docenten proberen hen daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

In deze workshop willen we de discussie graag aangaan over het nut van een procesgestuurde beoordeling en hoe we dat willen en kunnen vertalen naar de praktijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Lotte Balm

Docent LO
Gymnasium Felisenum

Sfeerafbeelding Fontys

Martijn Bras

Docent LO
Gymnasium Felisenum

Workshop – ‘Meervoudige deelname bekwaam bij Floorball: Visie op beoordelen’

Wanneer je als leerling of student deelneemt aan een beweegsituatie dien je te beschikken over verschillende bekwaamheden. Binnen Human Movement and Sports (HM&S) 2028 wordt een meervoudige deelnamebekwaamheid nagestreefd. Jeugdigen verwerven bewegingsbekwaamheid, regelbekwaamheid, omgangsbekwaamheid, kennis en inzicht en er is veel aandacht voor het respecteren van sport waarden en normen. Vanuit het Groninger spelmodel geven we in deze workshop een doorkijk hoe we binnen ALO Groningen aankijken tegen spelontwikkeling en welke richting we de toekomstige sport professionals willen meegeven. Met Floorball als middel en een beoordelingsspelmatrix als leidraad, nemen we de deelnemers graag mee in ons gedachtengoed

Sfeerafbeelding Fontys

Michael de Haas

Opleidingsdocent, ALO
Hanze Hogeschool Groningen

Sfeerafbeelding Fontys

Mike Baalmans, MSc

Opleidingsdocent, ALO
Hanze Hogeschool Groningen

Workshop -  ‘Iedereen is een winnaar en de weg er naartoe is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat’

Na onze deelname aan de workshop ‘Een Punt voor Gym’ verzorgd door het lectoraat van Fontys Sporthogeschool zijn wij als vaksectie LO anders gaan kijken naar de manier waarop wij binnen ons vakgebied beoordelen. Veel veranderingen zijn inmiddels in gang gezet. Zo worden o.a. de motorische vaardigheden op het Jeroen Bosch College niet langer meer met een cijfer beoordeeld, maar kunnen leerlingen aan de hand van een rubric het niveau van brons, zilver en goud behalen. De gedachte die ten grondslag ligt aan deze keuze is de mogelijkheid om leerlingen (nog) meer op het eigen niveau te kunnen laten werken, meer autonomie te geven en zichzelf en elkaar te beoordelen (feed-up, feedback, feed-forward). Hiermee proberen wij de motivatie en het plezier in bewegen bij leerlingen te vergroten: ‘Iedereen is een winnaar en de weg er naartoe is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat.’

Het veranderingstraject loopt inmiddels vier jaar en kent veel ups en een aantal downs. Er zijn nog tal van keuzes. Zo overwegen we bijvoorbeeld om het cijfer LO uit de determinatie te halen en misschien wel helemaal af te schaffen. Heel graag wisselen wij hierover met je van gedachten en delen we onze ervaringen. Wij staan open voor positieve feedback en willen graag samen met jullie kijken hoe we van elkaar kunnen leren.

Sfeerafbeelding Fontys

Ivo Donker

Docent LO
Jeroen Bosch College
Den Bosch

Sfeerafbeelding Fontys

Maurice Bal

Docent LO
Jeroen Bosch College
Den Bosch