Programma

Tijdens de studiedag op 8 maart wordt dieper ingegaan op de verschillende resultaten van het project en wordt de beslistool gepresenteerd. Daarnaast wordt samen met gebruikers, professionals en technologie-ontwikkelaars vooruit gekeken.

Tijd Onderdeel
12.45 - 13.15u Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.30u Welkom
Is appen het nieuwe roken? Een vrolijke techno-filosofische kijk door
Rens van der Vorst (Technofilosoof en auteur van het boek Appen
het nieuwe roken?
Presentatie voornaamste onderzoeksresultaten en demonstratie
beslistool (door de verschillende projectpartners)
14.45 - 15.30u Deelsessie 1 (A en B)*
15.45 - 16.30u Deelsessie 2 (B en A)*
16.30 - 18.00u Borrelen en netwerken

* In Sessie A wordt aandacht besteed aan het gebruik van apps door eindgebruikers en professionals. Wie gebruikt er apps en wie niet? Waarom wel en waarom niet? Welke apps worden er gebruikt? Wat verwacht men van deze apps? Welke beperkingen en mogelijkheden ziet men?, etcetera

* In Sessie B wordt aandacht besteed aan het zoekproces bij het zoeken van een app en de keuzes die eindgebruikers en professionals hierbij maken. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de beslistool die ontwikkeld werd en geven ontwikkelaars en aanbieders van sportapps een inzicht in de keuzes die ze maken.