Over Netwerk Teaching Games

In de afgelopen jaren heeft het NTG middels diverse workshops en masterclasses meer bekendheid gegeven aan de speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten (‘Game Based Approach’ en ‘Game Centered Approach’). Een concept waar internationaal al decennialang veel onderzoek naar wordt gedaan en middels wetenschappelijke artikelen en boeken veel over is gepubliceerd. Ook in de Nederlandstalige literatuur zijn diverse publicaties verschenen. Onder andere: ‘Speel je vrij’ (Leysen & Dehandschutter, 2008), ‘Sportspelen’ (Koekoek, Dokman & Walinga, 2011), ‘Spelinzicht’ (Weeldenburg, Zondag & De Kok, 2017) en ‘Ontdekkend leren voetballen’ (Walinga, Koekoek, Luchtenberg & Rosink, 2017).

Vanuit de sportbonden worden in toenemende mate allerlei mooie initiatieven ondernomen om de ‘volwassen’ sporten en spelregels zodanig aan te passen dat ze voor kinderen haalbaar, uitdagend, speelbaar, plezierig en daarmee leerrijk zijn. Het belang van spelend leren spelen en het ontwikkelen van tactische vaardigheden in combinatie met technische vaardigheden wordt gelukkig in toenemende mate onderschreven in de sport.

Ook in het bewegingsonderwijs zien we steeds meer vakcollega’s die de uitgangspunten van de speler- en spelgecentreerde concepten op inspirerende wijze weten te vertalen naar mooie (spel)onderwijsprogramma’s. Onderwijsprogramma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van spelvaardigheden die de leerling (beter) in staat stelt succesvol en met plezier deel te nemen aan verschillende spelsportactiviteiten.