Over het thema ‘Motiverend leerklimaat’

Het beleven van plezier blijkt een van de belangrijkste ingrediënten te zijn voor optimale groei en ontwikkeling van kinderen. Het beleven van plezier is echter niet vanzelfsprekend en kun je als leraar LO of trainer/coach zeker ook niet afdwingen. Je kunt enkel direct invloed uitoefenen op de omstandigheden, het leerklimaat waarin het leerproces van kinderen zich afspeelt.

Door een leerklimaat te realiseren waarin tegemoet wordt gekomen aan de motivationele behoeften van kinderen, kan positief invloed worden uitgeoefend op de motivatie, beleving en het welbevinden van, en daarmee op de groei en ontwikkeling van kinderen. Zo is het onder andere van groot belang dat kinderen het gevoel hebben succesvol te kunnen zijn in de dingen die jij als leraar LO of trainer/coach van ze vraagt of verlangt. Is het belangrijk dat je kinderen voldoende duidelijkheid en structuur biedt, maar ze tegelijkertijd de ruimte geeft om verantwoordelijkheid te nemen, dingen uit te proberen en ‘fouten’ te maken. Daarnaast is het van belang dat kinderen zich veilig voelen en het gevoel hebben door jou en klas-/teamgenoten gewaardeerd en gerespecteerd te worden.

Het symposium van 14 juni staat in het teken van de wijze waarop jij als professional het motiverende en pedagogische leerklimaat bewust en planmatig positief kunt beïnvloeden.