Voor wie bestemd?

Deze studiedag is bestemd voor het werkveld van bewegen en sport waarmee Fontys Sporthogeschool samenwerkt, mee in contact staat en studenten plaatst. 

Deze studiedag is bestemd voor onze alumni van de opleidingen Sportkunde, ALO en de masteropleiding Sport- en Bewegingseducatie (voorheen Master of Sports) waarmee Sporthogeschool een onverbrekelijke band heeft. Het opleiden en (bij)scholen van onze studenten stopt immers niet bij het behalen van het diploma. Daarnaast zijn de opleidingen voortdurend op zoek naar impulsen en ervaringen van de beroepspraktijk. Wie beter dan onze alumni in het werkveld kunnen ons daarin voeden?