Workshops om 13.30

Preventie gezonde leefstijl 4-12 jaar

Een gezonde leefstijl aanleren op jonge leeftijd is een goede voorbereiding op een gezonde leefstijl als volwassene. Als je gezond leeft, kun je positieve effecten ervaren op diverse gebieden. Bij kinderen staat een goede gezondheid bijvoorbeeld in verband met het gevoel van eigenwaarde of hun cognitieve prestaties. Omgedraaid is een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd te koppelen aan een lager sociaal-emotioneel welbevinden of gezondheidsklachten op latere leeftijd.

Tijdens de workshop geven we een toelichting op de opbouw en doorgaande lijn vanuit de zorgpiramide van alle activiteiten en programma’s gericht op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl in de leeftijd van 4-12 jaar. Gericht op kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directie en ouders. Van universele preventie, selectieve tot geïndiceerde preventie. Good practise voorbeelden zoals SuperFit, Smart and Fit, de beweegtesten en de terugkoppeling van resultaten op stad, wijk, school en kindniveau worden toegelicht.

Sfeerafbeelding Fontys

Dean Wolters & Claire Schoren

Ecsplore
Lokaal 1.11

Lego® Serious Play® Methode

De Lego® Serious Play® Methode voorziet in een generatieve sessie waarmee – aanvullend op interviews (wat respondenten zeggen en denken) en observaties (wat respondenten doen en gebruiken) – wordt onthuld wat respondenten weten, voelen en dromen. Deze methode wordt toegepast binnen onderzoeken.

Arno Bendermacher, docent Sportkunde en gecertificeerd facilitator, verzorgt een introductie van deze methode. Deelnemers zullen vooral zelf bouwen en beelden delen en zo de magische werking van LSP ontdekken.

Sfeerafbeelding Fontys

Arno Bendermacher

Fontys Sporthogeschool
Locatie: 1.12

Datagedreven werken met sport en bewegen

Binnen gemeente Eindhoven wordt datagedreven gewerkt om gericht beleid te kunnen maken en de juiste doelen na te streven.

Sfeerafbeelding Fontys

Eva Sanders

Eindhoven Sport
Locatie: 1.14

Ontwerp de professional van de toekomst: bruggenbouwers binnen professionele werkplaatsen.

In deze workshop maak je kennis met professionele werkplaatsen en de belangrijke rol van bruggenbouwers, die een sleutelpositie hebben binnen deze samenwerkingen van hogeschool en werkveldpartner(s).

Op actieve wijze exploreren we samen de betekenis van deze bruggenbouwersrol en de professionalisering van deze professionals (Fontys en/of werkveldpartners).

Sfeerafbeelding Fontys

Johan van Herk, Miranda Snoeren & Sofie Moresi

Fontys (Sport)hogeschool
Locatie: 1.15

Terugslagspel inzicht

Praktijkworkshop waarin we je laten kennismaken met een variatie aan mogelijkheden rondom het spelidee van terugslagspelen. We laten je in deze workshop ontdekken hoe je met verschillend materiaal een spelvorm, gericht op een specifieke speluitdaging, vorm kunt geven. In deel 2 van de workshop laten we je middels een variatie aan spelvormen ervaren hoe je een streepjes toernooi kunt spelen en organiseren.

Sfeerafbeelding Fontys

Bart Neutkens & Daan Geelen

Fontys Sporthogeschool
Locatie: Zaal 4

ALO

Politie vaardigheden/ IBT onderwijs

Fontys Sporthogeschool is al jaren de didactisch partner voor het IBT onderwijs van onze nationale politie. Wat is IBT onderwijs eigenlijk? En wat doen wij in deze samenwerking? Maak kennis met IBT:

  • Aanspreken van een verdachte
  • Aanhouden van een verdachte
  • Etaleren en boeien
  • Pepperspray gebruik
  • Wapenstok gebruik
  • Fixatie- en controletechnieken
Sfeerafbeelding Fontys

Marco van der Hulst

Politie Nederland
Locatie: Zaal 5

De Fitstop

De workshop/sessie omtrent de Fitstop zal bestaan uit een introductie/uitleg over wat de Fitstop inhoudt, de werkprocedures en handelswijze, benoeming van de huidige externe verenigingen en de samenwerkingen met zowel interne en externe betrokkenen.

Bezoekers zullen actief worden meegenomen in bovenstaande punten en zijn ook vrij om enkele oefeningen uit te voeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Darryl Mansvelders

Fontys Sporthogeschool
Locatie: de Fitstop