Workshops om 14.30

De waarde van een beweegspecialist in het basisonderwijs. De SALTO studie geeft inzicht

In deze sessie worden de eerste resultaten van de SALTO (Stimuleren van Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs) studie gepresenteerd. De SALTO studie is een vijfjarig onderzoeksproject waarin de leerlingen van de groepen 4 en 6 van 10 basisscholen in Eindhoven en Maastricht, zowel met als zonder vakdocent LO, twee jaar lang worden gevolgd.

In het kader van de SALTO studie zijn op 3 momenten metingen uitgevoerd; een voormeting (mei-juni 2017), een 1-jaar follow-up (mei-juni 2018) en een 2-jaar follow-up (mei-juni 2019) meting. In totaal namen 1125 leerlingen deel De effecten van de inzet van vakdocenten op de bewegingsvaardigheid, de dagelijkse hoeveelheid bewegen en zitten en het plezier in bewegen van leerlingen worden in deze sessie gepresenteerd.

Sfeerafbeelding Fontys

Tess de Kok

Fontys Sporthogeschool
Lokaal 1.11

Lego® Serious Play® Methode

De Lego® Serious Play® Methode voorziet in een generatieve sessie waarmee – aanvullend op interviews (wat respondenten zeggen en denken) en observaties (wat respondenten doen en gebruiken) – wordt onthuld wat respondenten weten, voelen en dromen. Deze methode wordt toegepast binnen onderzoeken.

Arno Bendermacher, docent Sportkunde en gecertificeerd facilitator, verzorgt een introductie van deze methode. Deelnemers zullen vooral zelf bouwen en beelden delen en zo de magische werking van LSP ontdekken.

Sfeerafbeelding Fontys

Arno Bendermacher

Fontys Sporthogeschool
Lokaal 1.12

Gebruikersinterface van een Ideaal communicatiekanaal?

Informatievoorziening en communicatie is altijd een uitdaging. Zeker met een groot aantal en grote diversiteit aan partners/werkplekken waar studenten Sportkunde stage lopen. Hoe weet de partner/werkplek wat er verwacht kan worden van de student en hoe de docent in het onderwijs wat de variëteit aan casuïstiek is waarmee de student tijdens zijn stage mee te maken kan krijgen. Daarnaast wil een student wellicht ook oriënteren wat er aan stageplaatsen in jaar 3 en 4 beschikbaar is, voordat hij/zij een afgewogen keuze kan maken voor een stageplaats.

Om goed af te stemmen hoe deze uitwisseling van gegevens optimaal kan plaatvinden willen we op een interactieve wijze tot een plan van eisen komen om dit voor beide partijen zo goed mogelijk voor elkaar te brengen.

Sfeerafbeelding Fontys

Joost Oomen

Fontys Sporthogeschool
Lokaal 1.14

Vierkant van succes

Samen met studenten en werkveld wilt Sporthogeschool een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze samenleving. In ons 'Vierkant van succes' beschrijven we onze strategische ambitie en in deze sessie nodigen we jullie uit om samen met ons hier inhoud en vorm aan te geven.

Sfeerafbeelding Fontys

Matty van Est & Bert Schellekens

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.15

Een vitale organisatie – fontys vitaal en move to health

Het begrip vitaliteit behelst meer dan enkel fysieke gezondheid. Vitaliteit is het vermogen om je aan te passen aan fysieke, mentale, emotionele en zelfs spirituele uitdagingen en daarmee veel meer een competentie dan een ‘status quo’. Fontys Hogescholen werkt vanuit Fontys Vitaal aan een vitaliteitsprogramma. Een vitaliteitsprogramma met een bredere aanpak, voor een bredere doelgroep. Het doel is om zowel medewerkers als studenten te enthousiasmeren om hun eigen vitaliteit nog verder te verbeteren. Bovendien is er aandacht voor het begrip: ‘de gezonde campus’. Vanuit de opleiding Sportkunde wordt er op het gebied van Vitaliteit & Gezondheid ook samengewerkt met externe bedrijven. Derde- en vierdejaars studenten Sportkunde lopen stage bij ‘Move to Health’.

In deze workshop nemen Marjolein Janssen en Frank Bauman je mee wat er het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt is binnen Fontys Vitaal en Move to Health.

Sfeerafbeelding Fontys

Marjolein Janssen en Frank Bauman

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.16

Evidence-based (sport)management

Managementbeslissingen zouden gebaseerd moeten zijn op een combinatie van kritisch denken en het best beschikbare bewijs. Met bewijs wordt gedoeld op informatie, feiten of data die een bepaalde aanname kunnen onderbouwen. Dit bewijs kan vanuit de wetenschappelijke literatuur komen, maar ook van organisatiedata, professionele expertise of stakeholders. In de praktijk worden echter veel beslissingen rondom sportmanagement en sportbeleid niet genomen op basis van de best beschikbare informatiebronnen. Hoe implementeer je dan evidence-based werken in de dagelijkse praktijk van sport en bewegen?

Na een inleiding op deze manier van beslissingen nemen gaan we aan de slag met dit thema. We gaan daarbij in op vragen als: Wat is de huidige situatie in de eigen organisatie? In welke mate wordt daar evidence-based gewerkt: door wie en bij welke activiteiten? Wat zijn de mogelijke oorzaken daarvan en wat zijn de mogelijke ‘oplossingen’ daarvoor?

Sfeerafbeelding Fontys

Tim Lorenz en Evelien Backx

Fontys Sporthogeschool
Lokaal:1.17

Masters in de LO: Een meestelijke zet!

Het vakgebied Lichamelijk Opvoeding (LO) staat voor stevige uitdagingen. Maatschappelijke uitdagingen worden ingewikkelder en vragen om vernieuwing en verbetering van het vakgebied, zowel binnen als buiten de muren van de gymzaal. De Master Sport- en Bewegingsonderwijs biedt een stevig fundament om hieraan tegemoet te komen. Docenten LO krijgen vaardigheden en handvatten aangereikt om LO-curricula te verbeteren en vernieuwingen succesvol in te beroepspraktijk door te voeren.

De Master Sport- en Bewegingsonderwijs, een must-have voor ambitieuze docenten LO die een positieve impuls aan het vak willen geven.

Sfeerafbeelding Fontys

Lars Borghouts, Menno Slingerland, Teun Remmers, Jorrick Beckers & Dave Van Kann

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.18

Politie vaardigheden/ IBT onderwijs

Fontys Sporthogeschool is al jaren de didactisch partner voor het IBT onderwijs van onze nationale politie. Wat is IBT onderwijs eigenlijk? En wat doen wij in deze samenwerking? Maak kennis met IBT:

  • Aanspreken van een verdachte
  • Aanhouden van een verdachte
  • Etaleren en boeien
  • Pepperspray gebruik
  • Wapenstok gebruik
  • Fixatie- en controletechnieken
Sfeerafbeelding Fontys

Marco van der Hulst

Politie Nederland
Zaal 5

De Fitstop

De workshop/sessie omtrent de Fitstop zal bestaan uit een introductie/uitleg over wat de Fitstop inhoudt, de werkprocedures en handelswijze, benoeming van de huidige externe verenigingen en de samenwerkingen met zowel interne en externe betrokkenen.

Bezoekers zullen actief worden meegenomen in bovenstaande punten en zijn ook vrij om enkele oefeningen uit te voeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Darryl Mansvelders

Fontys Sporthogeschool