Workshops van 16.30

CityBoost!

Tijdens deze workshop wordt het intiatief Cityboost toegelicht; een project dat jongeren met creatieve ideeën steunt om hun droom werkelijkheid te maken.

Een initiatief dóór en vóór jongeren kan worden gesubsidieerd door CityBoost waarbij de aanvragers zelf écht als interventie-eigenaar aan de slag kunnen! In een aantal stappen werken de jongeren een projectplan uit. Met een goed idee en een kloppende, sluitende begroting kunnen jongeren aan de slag om stemmen te winnen voor hun project. De jongeren die de aanvraag krijgen goedgekeurd, gaan aan de slag met hun idee en krijgen steun van een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ze krijgen het geld écht op hun rekening en leren wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een evenement of initiatief.

Sfeerafbeelding Fontys

Kim van den Dungen

'S-PORT 's-Hertogenbosch
Lokaal 1.12

Motiverend coachen met de ZDT theorie

Motiverend coachen gaat uit van een vorm van begeleiding die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die in elk individu schuilen. Door de juiste gesprekstechnieken toe te passen en rekening te houden met de basisbehoeften van autonomie, betrokkenheid en competentie kan de motivatie van iemand om echt te veranderen versterkt worden.

In deze workshop worden de basisprincipes van motiverend coachen toegelicht.

Sfeerafbeelding Fontys

Karen Van Hoye

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.14

Lerend en Onderzoekend Samenwerken in Professionele Werkplaatsen, dat wil jij toch ook?

In dit rondetafelgesprek nemen we jullie mee in het kader van professionele werkplaatsen binnen ons domein van Mens en Maatschappij en delen we de bevindingen vanuit een WIN-project.

Op een interactieve wijze exploreren we samen de werkzame elementen die bijdragen aan het succes van een dergelijke samenwerkingen tussen Fontys en werkveld. Ook willen graag in dialoog wat er volgens jou verder nodig is om deze leeromgevingen door te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te verhogen.

Sfeerafbeelding Fontys

Miranda Snoeren, Danielle Quadakkers & Sofie Moresi

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.15

De buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten

Binnen het lectoraat wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke rol van de buurtsportcoach in het faciliteren en/of realiseren van een beweegvriendelijke buurt.

Tijdens deze sessie delen we graag de opzet van het onderzoek en de eerste resultaten van een beleidsscreening bij 23 gemeenten en een behoeftepeiling onder ruim 600 buurtsportcoaches.

Sfeerafbeelding Fontys

Maartje Kunen en Anneke von Heijden

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.16

Social media: effectief communiceren met doelgroepen

Het is goed om na te denken over wat je als organisatie doet op het gebied van social media. Deze praktijkgerichte workshop gaat dieper in op de inzet van social media bij stakeholderscommunicatie en wervingscommunicatie. Welke kanalen passen het beste bij welke gebruikersgroepen en welk verhaal kun je het beste daarbij vertellen?

Sfeerafbeelding Fontys

Pieter Cornelissen & Mario Paiano

Fontys Sporthogeschool
Lokaal 1.18