Workshops van 18.30

Beweegontwerper. Maatschappelijke impact met technologie en bewegen

Sport, onderwijs, technologie en ontwerpen vormen een interessante, dynamische combinatie die voedingsbodem biedt voor legio vernieuwende en inspirerende concepten. Het doel van dit onderwijs is om vernieuwende concepten te ontwikkelen waarmee betekenisvolle oplossingen worden geboden voor maatschappelijke vraagstukken in diverse contexten. In deze workshop lichten we de werkwijze en de opbouw van dit onderwijsblok toe en gaan we wat dieper in op de centrale thema’s zoals “Design Thinking” en “Scrum”. We maken er een interactieve sessie van waarin we je uitdagen om mee te denken over de opbouw en de inhoud van ons onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Harm van de Bergh en Kevin Hoes

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.11

Pubquiz

Sfeerafbeelding Fontys

Pubquiz master

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.12

Samen grenzen verleggen

De ambitie van Fontys is dat in 2020 studenten aan alle opleidingen afstuderen met aantoonbare internationale en interculturele competenties. Om deze ambitie te realiseren wordt er binnen Sporthogeschool intensief samengewerkt met andere instituten en het team Internationalisering van Dienst Onderwijs. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals internationalisering in het curriculum, mobiliteit van studenten en staf, internationale projecten en onderzoek. Omdat hier de activiteiten meestal centraal staan is door Nuffic het model internationale competenties ontwikkeld, waarin de leeropbrengsten van internationalisering centraal staan. Er is dan ook besloten om binnen Fontys met dit model invulling te geven aan het begrip internationale en interculturele competenties.

In deze workshop willen we dit model toelichten en een start maken met het inventariseren van ideeën zodat Sporthogeschool dit verder kan gaan implementeren als onderdeel van een nieuw internationaliseringsbeleid (2020-2025).

Sfeerafbeelding Fontys

Ronald Hillege & Dennis Witsiers

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.14

ALO

Samen grenzen overstijgen binnen en tussen partnerships en op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen

In deze workshop geven we een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen van onze duurzame samenwerking binnen de partnerships van Fontys Sportkunde, waar jaarlijks ruim 400 studenten, docenten en professionals leren en werken in een beroepsauthentieke context om samen een bijdrage te leveren aan het lokale sport- en beweegbeleid.

Via een waarderende actieve werkvorm willen we graag samen aan de slag om te exploreren waar nieuwe kansen en uitdagingen liggen om deze partnerships verder te borgen en door te ontwikkelen.

Sfeerafbeelding Fontys

Jeroen Bovens, Sofie Moresi & opleidingsdocent

Fontys Sporthogeschool
Lokaal: 1.15