Netwerk Teaching Games

Netwerk Teaching Games (NTG) vormt al jaren een platform waarop professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren.

Door het organiseren van masterclasses en symposia tracht het NTG een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de daadwerkelijke praktijk (de didactiek) van spelsporten.