Inschrijven en kosten

De gezamenlijke hogescholen nemen de kosten van de Landelijke Studiedag Sportkunde voor hun rekening. De deelname is daarmee kosteloos voor de individuele deelnemers. In de deelname zijn lunch en borrel inbegrepen. Op het inschrijfformulier is het mogelijk om bijzonderheden daaromtrent aan te geven.

LET OP: Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Hoe eerder je inschrijft hoe meer kans je maakt te kunnen inschrijven voor de workshop van jouw keuze.