Samenvatting per ronde

Presentaties ronde 1: Evt notulen
1. Internationalisering – Ronald Hillege (Fontys)
2. Toetsprogramma en examencommissie Sportkunde – Thea Scholtens (Hanze)
3. Sociaal-maatschappelijke waarde van Sport(kunde) – Jim Lo A Njoe (Hanze)
4. Curriculum uitwisseling - Harriet Stam (Hanze)
5. Verbinding werkveld – Kiem Thé en Margot Koeneman (Inholland)
Presentaties ronde 2: Evt. notulen/verslaglegging
6. Borging eindniveau Sportkunde – Jos Goudsmit (Fontys) Notulen
7. De Sportkundige als buurtsportcoach – Anneke von Heijden (Fontys) ea
8. Studie coaching – Marucha Scholten (Fontys)
9. Body of Knowledge and Skills van een Sportkundige – Hans Slender (Hanze) Verslag
10. Op weg naar een gezond HBO – Gwendolijn Boonekamp (HAN)