Voor wie bestemd?

De jaarlijkse studiedag van de verzamelde opleidingen Sportkunde is dé dag waarop de onderwijsprofessionals van de volgende acht hogescholen kennis halen, brengen en delen en de onderlinge band versterken:

  • De Haagse Hogeschool
  • Fontys Hogescholen
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool Inholland
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Windesheim
  • HZ University of Applied Sciences