Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema 'actieve leefstijl' van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘actieve leefstijl’ zich mee bezig houdt zijn: meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag, combineren van een actieve leefstijl met werk en gezin en gepersonaliseerde coaching voor ongebonden sporters.

Overzicht projecten kennisthema 'actieve leefstijl'