Combineren van een actieve leefstijl met werk en gezin

Fysieke inactiviteit is een groeiend probleem met verstrekkende gezondheidsrisico’s en technologische ontwikkelingen worden vaak mede verantwoordelijk gehouden voor de moeilijke balans tussen werk, familie, vrienden, bewegen en slaap. Toch biedt het toegenomen gebruik van draagbare technologie zoals smartphones en wearables (zoals bijvoorbeeld een smartwatch) heel wat mogelijkheden om mensen te ondersteunen om een actieve leefstijl in te passen in hun drukke levensloop. In ons onderzoek brengen we in kaart hoe mensen dergelijke technologie gebruiken en ontwikkelen we algoritmes die toelaten om gedragsveranderingstechnieken op maat te koppelen aan persoonlijke voorkeuren en omgevingskenmerken. Daarnaast wordt onderzocht hoe het bundelen van verschillende expertises bij het ontwerpen van draagbare technologie kan zorgen voor meer effectiviteit.