Meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag

Het meten van fysieke activiteit en zitgedrag in real-life situaties is niet triviaal. Daarom werken we in diverse onderzoeksprojecten aan de (door)ontwikkeling van intelligente producten voor beweegmonitoring en –stimulering in samenwerking met MKB-bedrijven. Naast het optimaliseren van bestaande producten (zoals de Activ8 beweegmonitor) worden ook samen met het MKB nieuwe producten ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld in het kader van het OpZuid-project ‘ Voorkom en herstel’ een meetpak ontwikkeld gekoppeld aan een VR-interface.