Interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte

Het realiseren van bewegen in de openbare ruimte vereist een samenwerking van diverse beleidsdomeinen en disciplines. Dit is zeker geen evidentie en vereist professionals die in staat zijn om de grenzen van het eigen vakgebied te overschrijden en open te staan voor andere disciplines. Daarom bestuderen we methodieken voor de professionele ontwikkeling van professionals die deze rol willen opnemen.

Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld in het RAAK-project ‘De buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’ een open en online leeromgeving die buurtsportcoaches in staat stelt om te acteren als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, en in samenwerking met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren dan wel te realiseren.