Laagdrempelige interventies in de openbare ruimte

Het stimuleren van beweeggedrag in de openbare ruimte vereist niet altijd grote infrastructuurwerken. Zo kan technologie toegevoegd worden om een bestaande situatie te veranderen. Zo werd bijvoorbeeld door gebruik te maken van ledtegeltjes in het gebied Eckart-Vaartbroek in Eindhoven een 1,8km lange interactieve hardloop en wandelroute gerealiseerd. Deze route wil mensen in beweging brengen en ontmoeting en verbinding creëren tussen gebruikers en park- en (buurt)bewoners. Vaak volstaan ook kleine interventies om een groot verschil te maken. Binnen #040Beweegt, een samenwerkingsverband van Fontys Sporthogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven en Innosportlab Sport en Beweeg, experimenteren we hiermee. Voorbeelden hiervan zijn onder meer acties zoals ‘hinkelen tijdens het winkelen’ en de ‘vloer is lava’. Een ander voorbeeld is de Zandbak, een multifunctioneel beachsportveld voor iedereen, van jong tot oud, van sporter tot niet-sporter.