Meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte

Steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Dit is een positieve evolutie, maar over hoeveel mensen gaat het?, Waar sporten ze?, Welke behoeften hebben ze?, etcetera. Daarom brengen we door middel van zogenaamde user-generated big data (data gegenereerd door sportapps en wearable devices) het beweeggedrag in de openbare ruimte in kaart en relateren dit aan omgevingskenmerken.

Zo werd bijvoorbeeld samen met de Technische Universiteit Eindhoven de heatlaps data demonstrator ontwikkeld. Deze benadering wordt momenteel verder ontwikkeld in het OpZuid project ‘ Vitality Living Lab’. Binnen dit thema valt ook het project INDIGO, een samenwerking met Universiteit Maastricht, waarin het effect van een integrale stadvernieuwing door middel van zowel fysieke verandering, maar ook sociale, beleidsmatige en economische veranderingen op het beweeggedrag wordt bestudeerd.