Bewegingsonderwijs

De thuisomgeving vormt voor kinderen de eerste mogelijkheid om kennis te maken met sporten en bewegen. Heel wat kinderen zullen dan ook hun schoolloopbaan aanvatten met een persoonlijke rugzak gevuld met een gezonde dosis sport- en beweegkapitaal dat ze van thuis uit meegekregen hebben. Helaas blijven diverse studies aantonen dat voor een niet geringe groep van kinderen deze rugzak aardig leeg blijft. Het mooie aan het schoolsysteem is dan ook dat (vrijwel) ieder kind het geluk heeft hieraan deel te mogen nemen. Als er dus één gedemocratiseerde plek is in onze samenleving om de fundamenten te leggen voor een leven lang sporten en bewegen dan is het hier wel. Het bewegingsonderwijs heeft hiervoor de nodige troeven in handen.

Met het onderzoek binnen Fontys Sporthogeschool zetten we nadrukkelijk in op het opbouwen van empirische evidentie en het ontwikkelen van tools (o.a. wat betreft het motiveren en beoordelen van leerlingen, het creëren van inspirerende omgevingen, etc.) die docenten LO en bij uitbreiding scholen ondersteunen in het bewegingsbekwaam maken van jongeren qua vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen tijdens de lessen LO, en hun stimuleren tot een duurzame beweegactieve levensstijl.

Overzicht projecten onderzoekslijn 'Bewegingsonderwijs – motiveren'