Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • lichamelijke opvoeding;
  • bewegen in en rondom school.

De onderzoekslijn lichamelijke opvoeding (LO) heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan de kennisbasis van het schoolvak LO in Nederland en daarbuiten. We willen daarmee leraren LO ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelen van het vak. Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘lichamelijke opvoeding’ zich mee bezig houdt zijn: toetsen en beoordelen, motivationeel klimaat in de les LO, professionalisering van leraren en bijdrage aan het onderwijs van de ALO.

De onderzoekslijn bewegen in en rondom school richt zich op het beweeggedrag van jongeren in relatie tot de schoolomgeving. Met het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn willen we de mechanismes achterhalen die bewegingsarmoede bij jongeren in de hand werken en daar middels gerichte context-specifieke aanpakken een effectieve oplossing voor vinden en toepassen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen binnen de onderzoekslijn ‘bewegen in en rondom school’ zijn: Integrale aanpak, brede omgevingsinvloed en Integratie van bewegen in het curriculum.

Toelichting op voorbeelden binnen de onderzoekslijn bewegen in en rondom school

Overzicht projecten binnen het kennisthema 'Leren bewegen'