Brede omgevingsinvloed

De SALTO-studie is een voorbeeld van een onderzoek naar een brede omgevingsinvloed. Dit promotieonderzoek richt zich op de invloed die de les lichamelijke opvoeding heeft op het beweeggedrag en de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierin wordt de lichamelijke opvoeding als een brede omgevingsinvloed gezien. Zo heeft de duur en frequentie van lessen mogelijk een invloed, als ook de accommodatie waarin lessen worden aangeboden. Bovenal richt deze studie zich ook op de sociale omgeving van de les lichamelijke opvoeding, waarin vooral wordt gekeken naar het verschil tussen de groepsdocent en de vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Binnen het promotietraject wordt onderzocht welke set aan kenmerken rondom de lichamelijke opvoeding ideaal is om leerlingen voldoende te kunnen laten bewegen en niet te veel te laten zitten gedurende de dag.