Integrale aanpak

Het stimuleren van bewegen in en rondom school vereist een integrale aanpak van individuele, sociale en omgevingsfactoren. Zo worden bijvoorbeeld binnen het project KEIGAAF op acht Eindhovense basisscholen leefomgevingen gecreƫerd waarin het eenvoudiger moet worden voor leerlingen om gezonder gedrag te vertonen. De focus ligt hierbij op het stimuleren van beweeggedrag en het aanleren van gezonde eetgewoontes. Een belangrijk element in de KEIGAAF aanpak is het verbinden van school, wijk en thuissetting. De aanpak kenmerkt zich door een op-maat aanpak per school waarin een gecombineerde top-down, bottom-up benadering centraal staat. Scholen vormen een eigen werkgroep, waarin met name stakeholders uit de buurt (school, ouders, jeugd- en welzijnswerk e.d.) zijn vertegenwoordigd en zij worden begeleid door een expert op het gebied van onderzoek naar beweegstimulering en omgevingsinvloeden.