Motivationeel klimaat in de les LO

LO heeft als overkoepelend doel om leerlingen meer(voudig) bekwaam én enthousiast maken om nu en later succesvol en verantwoord deel te laten nemen aan de beweeg- en sportcultuur. Hiertoe is het belangrijk om hen te motiveren voor en door de les LO. Vanuit verschillende motivatietheorieën proberen we inzicht te krijgen in de motivatie van leerlingen voor LO en hoe de leraar LO dit kan beïnvloeden middels het pedagogisch-didactisch handelen. Hierbij leggen we het verband met de onderzoeksthema’s 'beoordelen' en 'professionalisering'.