Professionalisering van leraren

De ontwikkeling van leraren houdt niet op na de ALO. We doen onderzoek naar de vraag hoe leraren LO omgaan met deze doorgaande professionele ontwikkeling. Tevens bestuderen we de effectiviteit van (vernieuwende) professionaliseringsmethoden zoals ‘lesson study’.