Toetsen en beoordelen

Met als startpunt het RAAK-project ‘Een Punt voor Gym?!’ heeft het lectoraat Move to Be in kaart gebracht wat de stand van zaken is met betrekking tot toetsen en beoordelen bij LO in Nederland. We doen onderzoek naar de impact die beoordeling heeft op leerlingen. Op vraag van het werkveld worden er talloze workshops en begeleidings-trajecten verzorgd om leraren LO te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe beoordelingspraktijken, met daarin een centrale plaats voor formatieve beoordeling oftewel ‘Assessment for Learning’.