Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be bestaat, naast lector Steven Vos, uit docent-onderzoekers van Fontys Sporthogeschool en bouwt bruggen tussen onderwijs en werkveld door middel van toegepast onderzoek. Volgende personen maken deel uit van de vaste kern van het onderzoeksteam: