Anneke von Heijden-Brinkman

Achtergrond

Anneke Von Heijden-Brinkman is docent binnen de bachelor Sportkunde. Zij heeft een master Vrijetijdwetenschappen (Universiteit van Tilburg) en is daarvoor afgestudeerd als leraar Lichamelijke Opvoeding (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg). Na haar master is ze o.a. werkzaam geweest als onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Binnen het lectoraat Move to Be doet zij voornamelijk onderzoek naar het stimuleren van sport en bewegen en naar de inzet en effectiviteit van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.

Selectie van publicaties

Kunen, M., Von Heijden-Brinkman, A.., Vos, S., Welten, J. & Wijntjens, I. (2020). Intersectoraal samenwerken met de buurtsportcoach aan een beweegvriendelijke omgeving. Sport & Gemeenten, 4, 21-23.

Hoogendam, A., Dijk, B., Sluis, A. van der, Heijden-Brinkman, A. von, Puyt, E. Ven, A. van de, Wisse, E., Postma, B., Schutter-Bulsink, A. de & Schrijvers, L. (2018). De buurtsportcoach in al zijn facetten. Bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevindingen. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool

Heijden, A. von (2017). De buurtsportcoach voor kwetsbare burgers. “Kwaliteit voor kwantiteit”. In C. van Lindert & A. Brandsema (Red.), Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach. De buurtsportcoach als nieuwe professie (pp 75-103). Utrecht: Mulier Instituut/Sportkunde-opleidingen

Heijden, A. von, Leijenhorst, M., Hakkers, S. & Hilhorst, J. (2013). Impuls lokaal bekeken: veelzijdig en van meerwaarde: verdiepingsonderzoek naar effecten en processen van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Utrecht/ Ede: Mulier Instituut/ Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid

Heijden, A. von, Dool, R. van den, Lindert, C. van & Breedveld, K. (2013). (On)beperkt sportief 2013: monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media

Sfeerafbeelding Fontys