Anneke von Heijden

Drs. Anneke von Heijden-Brinkman is docent praktijkonderzoek bij de Fontys Sporthogeschool. Zij heeft een master Vrijetijdwetenschappen (Universiteit van Tilburg), en is daarvoor afgestudeerd als leraar Lichamelijke Opvoeding (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg). Na haar Master is ze o.a. werkzaam geweest als onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be doet zij voornamelijk onderzoek naar het stimuleren van sport en bewegen op en rondom school en naar de inzet en effectiviteit van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoek naar het stimuleren van sportdeelname bij inactieve kinderen.

Selectie van Publicaties