Dr. Lars Borghouts

Dr. Lars Borghouts is inhoudelijk coördinator van de Master of Sports van Fontys Sporthogeschool, en geeft les binnen deze opleiding en de Bachelor Lichamelijke Opvoeding. Hij is gepromoveerd als bewegingswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2000).

Binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be doet Lars onderzoek naar het bewegingsonderwijs en naar het stimuleren van fysieke activiteit. Daarnaast zorgt hij er uiteraard voor dat de kennis die dat onderzoek oplevert doorwerkt naar de bachelor- en masteropleidingen van Fontys Sporthogeschool, en naar het werkveld.

Dr. Lars Borghouts (selectie van publicaties)

Selectie van bijdragen op congressen