Dr. Lars Borghouts

Dr. Lars Borghouts is inhoudelijk coördinator van de Master of Sports van Fontys Sporthogeschool, en geeft les binnen deze opleiding en de Bachelor Lichamelijke Opvoeding. Hij is gepromoveerd als bewegingswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2000).

Binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be doet Lars onderzoek naar het bewegingsonderwijs en naar het stimuleren van fysieke activiteit. Daarnaast zorgt hij er uiteraard voor dat de kennis die dat onderzoek oplevert doorwerkt naar de bachelor- en masteropleidingen van Fontys Sporthogeschool, en naar het werkveld.

Dr. Lars Borghouts (selectie van publicaties)

 • Borghouts, L.B. (2010). De onderzoekende leraar in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke Opvoeding 11.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Haerens, L. (2014). Assessment Practices in Physical Education. AIESEP World Congress, Auckland (NZ). February 10-13, 2014.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M., Haerens, L. (2015) Alignment of learning Objectives and Assessment in PE. AIESEP World Congress, Madrid, June 8-10, 2015.
 • Borghouts, L., Slingerland, M. Kwaliteit van Beoordeling binnen LO. Lichamelijke Opvoeding 4, 2014
 • Borghouts, L., Weeldenburg, G., Slingerland, M., Van Dokkum, G. Doelen, lessen en beoordelen: één geheel; constructive alignment bij LO. Lichamelijke Opvoeding 2, 2015
 • Slingerland, M., Borghouts, L.B., & Hesselink, M.K.C. Physical Activity Energy Expenditure in Dutch Adolescents: Contribution of Active Transport to School, Physical Education, and Leisure Time Activities. Journal of School Health 82(5) 2012.
 • Slingerland, M. & Borghouts, L.B. (2011). Physical Activity Levels during Dutch Primary and Secondary School Physical Education. European Journal of Sport Sciences, 11(4).
 • Slingerland, M. & Borghouts, L.B. Direct and Indirect Influence of Physical Education-based Interventions on Physical Activity: A Review. Journal of Physical Activity and Health, 8, 866-878, 2011
 • Slingerland M., Haerens L., Cardon G., & Borghouts L. Differences in perceived competence and physical activity levels during single-gender modified basketball game play in middle school physical education. European Physical Education Review, Aug 2, 2013.
 •  Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., Dokkum, G., Vos, S., Haerens, L. (2016) Development and Optimisation of an In-Service Teacher Training Programme on Motivational Assessment in Physical Education. European Physical Education Review
 •  Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G., Haerens, L. (2015) Motivatie van leerlingen: de zelfdeterminatietheorie. Lichamelijke Opvoeding 8, 6-9.

Selectie van bijdragen op congressen