Dr. Menno Slingerland

Dr. Menno Slingerland is docent praktijkonderzoek en bewegingswetenschappen bij Fontys Sporthogeschool. Hij is gepromoveerd in de Bewegingswetenschappen (Universiteit Maastricht) op onderzoek naar de bijdrage van lichamelijke opvoeding aan fysieke activiteit bij kinderen en adolescenten. Hij richtte zich daarbij zowel op de mate van activiteit in de les als ook op motivationele aspecten zoals gevoelens van competentie.

Verder bezit hij een Master in de Bewegingswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen), een Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding (Haagse Hogeschool) en werkte hij, voordat hij bij Fontys aan de slag ging, als docent LO in het voortgezet onderwijs.

Selectie van publicaties

Artikels in internationale tijdschriften (peer reviewed)

Artikels in nationale tijdschriften of vakbladen

 • Slingerland, M., Borghouts, L., Weeldenburg, G. & van Dokkum, G. (2015) Evalueren om te leren: motiverend beoordelen in de les LO. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen
 • Weeldenburg, G., Slingerland, M., Borghouts, L. & Barmentlo, H. (2015) Mengpaneel motiverend beoordelen in de praktijk. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen
 • Borghouts, L, Slingerland, M., Weeldenburg, L. & Haerens, L. (2015) Motivatie van leerlingen: de zelfdeterminatietheorie. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen)
 • Borghouts L., Slingerland, M & Dokkum, G.J. (2013) Krijgen we een Punt voor Gym? Beoordelen in de lichamelijke opvoeding, Thomas van Aquino uitgave DSO 2013, nog te verschijnen
 • Slingerland M. (2013) Brabantse Basisscholen in Beweging, Thomas van Aquino, uitgave DSO 2013, nog te verschijnen
 • Slingerland, M. & Jans, L. (2012). Brabantse Basisscholen in Beweging. Zorg Primair, (8), 6–9.
 • Slingerland, M. (2011a). Bij modern bewegingsonderwijs wordt.....bewogen! Lichamelijke Opvoeding, (5), 28–30.
 • Slingerland, M. (2011b). Fysieke activiteit gedurende de schooldag: de bijdrage van lichamelijke opvoeding en actief transport naar school. Lichamelijke Opvoeding, (2), 12–15.
 • Slingerland, M. (2010). Intensiteit van lessen lichamelijke opvoeding in Nederland gemeten. Lichamelijke Opvoeding, 1, 10–13.
 • Slingerland, M. (2009). Motorische vaardigheid, fysieke activiteit en de rol van het bewegingsonderwijs. Lichamelijke Opvoeding, 8, 15–18.
 • Slingerland, M., & Borghouts, L. (2008). Kan LO bijdragen aan de Beweegnorm? Lichamelijke Opvoeding, 8.

Bijdragen op internationale congressen en conferenties

Bijdragen op nationale congressen en conferenties

 • Slingerland M. Stimuleert Bewegingsonderwijs een Actieve Leefstijl? (2007) Fontys Onderzoekscongres, 31 oktober, Eindhoven.
 • Slingerland M. & Jans, L. Doorwerking lectoraat FSH naar het onderwijs. (2009) Fontys Onderzoekscongres, 22 april, Eindhoven.
 • Slingerland M., Borghouts L & Hesselink, M. (2010) Bijdrage van lichamelijke opvoeding en actief transport aan het energieverbruik van adolescenten. Dag van het Sportonderzoek, 7 oktober, Amsterdam.
 • Slingerland, M. (2010) Workshop intensiveren van bewegingsonderwijs. Thomas Orientatiedag, 10 december, Tilburg.
 • Slingerland M. (2011) De gezonde gymles? Een evidence-based vakconcept. Studiemiddag CALO Zwolle, 16 november, Zwolle.
 • Slingerland, M. (2011) Invloed van het spelen van spelvormen in gemengde teams op de bewegingsintensiteit, competentie-gevoelens en motivatie bij meisjes in het voortgezet onderwijs. Symposium HBO-Sportonderzoek, 1 juni, Nijmegen.
 • Slingerland, M. (2011) De relatie tussen motivatie voor bewegingsonderwijs, motivatie voor bewegen en de hoeveelheid fysieke activiteit van middelbare scholieren. Dag van het Sportonderzoek, 4 november, Amsterdam.
 • Slingerland, M. (2012) Brabantse Basisscholen in Beweging, Dag van het Sportonderzoek, 12 oktober, Den Haag.
 • Slingerland, M. (2012) Brabantse Basisscholen in Beweging. Symposium HBO-Sportonderzoek, 16 mei, Groningen.
 • Slingerland, M. (2013) De (mogelijke) rol van de lichamelijke opvoeding in het stimuleren van bewegen: een overzicht van studies. Jaarlijks symposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland, 22 maart, Garderen.
 • Slingerland M. & Borghouts L. (2013) De (mogelijke) rol van lichamelijk opvoeding in het stimuleren van fysieke activiteit. Dag van het Sportonderzoek, Eindhoven.
 • Slingerland M. & Sanders, Y. (2013) Brabantse Basisscholen in Beweging, Dag van het Sportonderzoek, Eindhoven.