Dr. Menno Slingerland

Dr. Menno Slingerland is docent praktijkonderzoek en bewegingswetenschappen bij Fontys Sporthogeschool. Hij is gepromoveerd in de Bewegingswetenschappen (Universiteit Maastricht) op onderzoek naar de bijdrage van lichamelijke opvoeding aan fysieke activiteit bij kinderen en adolescenten. Hij richtte zich daarbij zowel op de mate van activiteit in de les als ook op motivationele aspecten zoals gevoelens van competentie.

Verder bezit hij een Master in de Bewegingswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen), een Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding (Haagse Hogeschool) en werkte hij, voordat hij bij Fontys aan de slag ging, als docent LO in het voortgezet onderwijs.

Selectie van publicaties

Artikels in internationale tijdschriften (peer reviewed)

 • Slingerland, M., Borghouts., L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G. & Haerens, L. (2015) Development and optimization of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. Manuscript in preparation.
 • Slingerland, M., Haerens, L., Cardon, G., & Borghouts, L. Differences in perceived competence and physical activity levels during single-gender modified basketball game play in middle school physical education. European Physical Education Review. 20(1), 20-35.
 • Slingerland, M., Borghouts, L. B., & Hesselink, M. K. C. (2012). Physical Activity Energy Expenditure in Dutch Adolescents: Contribution of Active Transport to School, Physical Education and Leisure Time Activities. Journal of School Health, 82(5), 225–232.
 • Slingerland, M. & Borghouts, L. (2011). Direct and indirect influence of physical education-based interventions on physical activity: a review. Journal of Physical Activity & Health, 8(6), 866–878.
 • Slingerland. M., Oomen, J., Borghouts., L (2011) Physical activity levels during Dutch primary and secondary physical education. European Journal Of Sport Science 11:4, 249-257.

Artikels in nationale tijdschriften of vakbladen

 • Slingerland, M., Borghouts, L., Weeldenburg, G. & van Dokkum, G. (2015) Evalueren om te leren: motiverend beoordelen in de les LO. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen
 • Weeldenburg, G., Slingerland, M., Borghouts, L. & Barmentlo, H. (2015) Mengpaneel motiverend beoordelen in de praktijk. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen
 • Borghouts, L, Slingerland, M., Weeldenburg, L. & Haerens, L. (2015) Motivatie van leerlingen: de zelfdeterminatietheorie. Lichamelijke Opvoeding (7) (nog te verschijnen)
 • Borghouts L., Slingerland, M & Dokkum, G.J. (2013) Krijgen we een Punt voor Gym? Beoordelen in de lichamelijke opvoeding, Thomas van Aquino uitgave DSO 2013, nog te verschijnen
 • Slingerland M. (2013) Brabantse Basisscholen in Beweging, Thomas van Aquino, uitgave DSO 2013, nog te verschijnen
 • Slingerland, M. & Jans, L. (2012). Brabantse Basisscholen in Beweging. Zorg Primair, (8), 6–9.
 • Slingerland, M. (2011a). Bij modern bewegingsonderwijs wordt.....bewogen! Lichamelijke Opvoeding, (5), 28–30.
 • Slingerland, M. (2011b). Fysieke activiteit gedurende de schooldag: de bijdrage van lichamelijke opvoeding en actief transport naar school. Lichamelijke Opvoeding, (2), 12–15.
 • Slingerland, M. (2010). Intensiteit van lessen lichamelijke opvoeding in Nederland gemeten. Lichamelijke Opvoeding, 1, 10–13.
 • Slingerland, M. (2009). Motorische vaardigheid, fysieke activiteit en de rol van het bewegingsonderwijs. Lichamelijke Opvoeding, 8, 15–18.
 • Slingerland, M., & Borghouts, L. (2008). Kan LO bijdragen aan de Beweegnorm? Lichamelijke Opvoeding, 8.

Bijdragen op internationale congressen en conferenties

 • Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G. & Haerens, L. (2015) Development and evaluation of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation
 • Borghouts, L., Slingerland, M. & Haerens, L. (2015) Alignment of learning objectives and assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation
 • Slingerland, M & Borghouts, L. (2009) Contribution of Physical Education Lessons to Physical Activity Levels of Dutch Primary and Secondary School Students. 14th annual Congress of the European College of Sport Science, June 24-26, Oslo (Norway). Poster presentation.
 • Slingerland, M & Borghouts L. (2010) Physical activity levels during Dutch primary and secondary school physical education. AIESEP World Congress, October 26-29, La Coruna (Spain). Poster presentation.
 • Slingerland, M, Borghouts, L. & Hesselink, M. (2010) Contribution of physical education and school-related activity to energy expenditure in adolescents. AIESEP World Congress, October 26-29, La Coruna (Spain). Oral presentation.
 • Slingerland, M, Borghouts, L. & Hesselink, M. (2010) Contribution of physical education and school-related activity to energy expenditure in adolescents. AIESEP World Congress, October 26-29, La Coruna (Spain).
 • Slingerland M., Haerens L., Borghouts, L. (2011) Psychological Correlates of Girls’ Physical Activity Levels During Mixed-Gender Physical Education Lessons. 16th annual Congress of the European College of Sport Science, July 6-9, Liverpool (United Kingdom). Oral presentation.
 • Slingerland M., Haerens L., Borghouts, L. (2012) Single-gender Gameplay in Physical Education: Effects on Perceived Competence, Motivation and Physical activity in Girls. 17th annual Congress of the European College of Sport Science, July 4-7, Bruges (Belgium). Poster presentation.
 • Slingerland M., Haerens L., Cardon, G., Borghouts L. (2013) Differences in perceived competence and physical activity levels during single-gender modified basketball game play in middle school physical education. International Society for Behavioural Nutrition and Physical Activity Conference, May 22-25, Ghent (Belgium). Invited symposium.

Bijdragen op nationale congressen en conferenties

 • Slingerland M. Stimuleert Bewegingsonderwijs een Actieve Leefstijl? (2007) Fontys Onderzoekscongres, 31 oktober, Eindhoven.
 • Slingerland M. & Jans, L. Doorwerking lectoraat FSH naar het onderwijs. (2009) Fontys Onderzoekscongres, 22 april, Eindhoven.
 • Slingerland M., Borghouts L & Hesselink, M. (2010) Bijdrage van lichamelijke opvoeding en actief transport aan het energieverbruik van adolescenten. Dag van het Sportonderzoek, 7 oktober, Amsterdam.
 • Slingerland, M. (2010) Workshop intensiveren van bewegingsonderwijs. Thomas Orientatiedag, 10 december, Tilburg.
 • Slingerland M. (2011) De gezonde gymles? Een evidence-based vakconcept. Studiemiddag CALO Zwolle, 16 november, Zwolle.
 • Slingerland, M. (2011) Invloed van het spelen van spelvormen in gemengde teams op de bewegingsintensiteit, competentie-gevoelens en motivatie bij meisjes in het voortgezet onderwijs. Symposium HBO-Sportonderzoek, 1 juni, Nijmegen.
 • Slingerland, M. (2011) De relatie tussen motivatie voor bewegingsonderwijs, motivatie voor bewegen en de hoeveelheid fysieke activiteit van middelbare scholieren. Dag van het Sportonderzoek, 4 november, Amsterdam.
 • Slingerland, M. (2012) Brabantse Basisscholen in Beweging, Dag van het Sportonderzoek, 12 oktober, Den Haag.
 • Slingerland, M. (2012) Brabantse Basisscholen in Beweging. Symposium HBO-Sportonderzoek, 16 mei, Groningen.
 • Slingerland, M. (2013) De (mogelijke) rol van de lichamelijke opvoeding in het stimuleren van bewegen: een overzicht van studies. Jaarlijks symposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland, 22 maart, Garderen.
 • Slingerland M. & Borghouts L. (2013) De (mogelijke) rol van lichamelijk opvoeding in het stimuleren van fysieke activiteit. Dag van het Sportonderzoek, Eindhoven.
 • Slingerland M. & Sanders, Y. (2013) Brabantse Basisscholen in Beweging, Dag van het Sportonderzoek, Eindhoven.