Dr. Steven Vos

Achtergrond

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). In zijn promotieonderzoek onderzocht hij gelijkenissen, verschillen en interorganisationele verhoudingen tussen aanbieders van breedtesport uit het maatschappelijk middenveld, de overheid en de markt.

Sinds 2012 is Steven in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Voorheen was hij als senior onderzoeker en onderzoeks- & innovatiemanager actief in diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten het gebied van sport.

Steven is (co-)auteur van een groot aantal boeken en beleidsrapportages en publiceerde in diverse internationale tijdschriften. Samen met Jeroen Scheerder is hij reekseditor van de BMS-rapporten (Beleid & Management in Sport) en de SBS-boeken (Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Bewegen en Sport) uitgegeven bij Academia Press.

Zijn onderzoeksinteresse situeert zich op het snijvlak van de gedragswetenschappen en het management en beleid van sport- en bewegen. Hij verricht zelf onder meer kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het stimuleren van sport- en beweegdeelname en het ontwikkelen van typologie├źn van aanbieders van en deelnemers aan laagdrempelige sport- en beweeginitiatieven. Met een bijzondere aandacht voor de effectiviteit en effici├źntie van initiatieven.

Dr. Steven Vos (selectie van publicaties en presentaties)

Klik hier voor een actuele update van publicaties en presentaties van dr. Steven Vos.