Ruben Walravens

Achtergrond

Ruben Walravens is docent binnen de Bachelor Sportkunde bij Fontys Sporthogeschool. Hij is Master in Marketing (Avans+) en is daarvoor afgestudeerd als Bachelor Vrijetijdsmanagement (NHTV). 

Vanuit het lectoraat Move to Be doet Ruben onderzoek onder recreatieve sporters, waaronder recreatieve hardlopers en beoefenaars van urban sporten en beweegvormen. De inzichten in deze sporters en beoefenaars dragen bij aan het op maat ontwikkelen van sport- en beweegdiensten en –producten voor individuele of groepen sporters.

Selectie van publicaties

Janssen, M. A., Walravens, R., Thibaut, E., Scheerder, J., Brombacher, A. C., & Vos, S. B. (2020). Understanding different types of recreational runners and how they use running-related technology. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), [2276]. https://doi.org/10.3390/ijerph17072276

Dallinga, J., Janssen, M., Van Der Werf, J., Walravens, R., Vos, S., & Deutekom, M. (2018). Analysis of the features important for the effectiveness of physical activity–related apps for recreational sports: Expert panel approach. Journal of Medical Internet Research, 20(6). https://doi.org/10.2196/mhealth.9459

Walravens, R., Janssen, M., Laurijssens, S., Andonyadis, M., & Vos, S. (2018). Typologieën en persona’s van hardlopers. Fontys Sporthogeschool Eindhoven: Lectoraat Move to Be.

Walravens, R., Janssen, M., Laurijssens, S., & Vos, S. (2017). Marathon Eindhoven 2017. Analyse op basis van een online bevraging bij ruim 5.000 deelnemers. [Factsheet]. Fontys Sporthogeschool Eindhoven: Lectoraat Move to Be.

Walravens, R., & Vos, S. (2015). Is it all about experience? Breedtesportevenementen en hun belevingsperspectief. In: J. Scheerder & S. Vos (Eds.), Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur. Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen (pp. 250-279). Gent: Academia Press. 

Vos, S., Walravens, R., Hover, P., & Scheerder, J. (2013). Voor de pret of de prestatie? Typologieën van evenementlopers op basis van hun houdingen en motieven. Vrijetijdsstudies, 2 (32), 19-34.

    Sfeerafbeelding Fontys