Profiling & Designing

Technologie wordt niet enkel ingezet om te meten, maar kan zonder twijfel ook een belangrijke bijdrage leveren om mensen te stimuleren tot beweging en te interveniëren en/of coachen op afstand. Het woord ‘meet’ kan evenwel ook met een Engelse tongval uitgesproken worden.

Gezien de beperkte tijd/prioriteit van mensen is het immers noodzakelijk om zo optimaal mogelijk aan hun wensen en verwachtingen tegemoet te komen. Dit trachten we onder meer te doen door het ontwikkelen van typologieën die ons toelaten om effectief en efficiënt in te spelen op de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van breedtesporters (zoals hardlopers) en deelnemers aan laagdrempelige beweegprogramma’s.

Overzicht projecten onderzoekslijn 'Profiling & Designing'