Boundary Crossers

Het project Boundary Crossers, binnen het TEC for Society thema Learning Society, heeft als doel om binnen professionele werkplaatsen meer overstijgend samenwerken tussen docenten en professionals te stimuleren. Bovendien wil het project gezamenlijk leren versteken en kennisuitwisseling bevorderen tussen boundary crossers, werkzaam binnen verschillende authentieke omgevingen, betrokken instituten en wereldorganisaties.

Het project gaat van start in mei 2019 en is een initiatief van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en Fontys Sporthogeschool. Daarnaast wordt samengewerkt met andere Fontys Instituten binnen het Domein Mens en Maatschappij en diverse externe partners.

Sfeerafbeelding Fontys